Spring naar inhoud
Hypnose voor Tinuuits

Wat is Tinnitus en hoe werkt hypnose met Tinnitus

Tinnitus en hypnosePieter heeft last van ernstige oorsuizen vanaf zijn 16e. Het is nooit stil in zijn hoofd en soms is het zo hevig dat de radio of tv flink in volume omhoog moet. (Het cijfer dat hij eraan geeft is 8 op de schaal van 10) Hij heeft zich erbij neergelegd omdat ergernis en boosheid het zeker niet beter maken, maar het is een behoorlijke stoorzender in zijn leven. Erik is nu 48 jaar oud en heeft te horen gekregen dat er medisch niets meer aan te doen is. Hij heeft gehoord over hypnotherapie en komt naar mijn praktijk.

Wat is Tinnitus? Mensen horen geluiden in hun hoofd als fluiten, zoemen, gesis, brommen zonder dat er in de omgeving een bron van geluid is. Een andere benaming van tinnitus is oorsuizen. Tinnitus komt van het Latijnse ‘tinnire’ dat rinkelen betekent. 30% van de Nederlandse bevolking ervaart een geluid in zijn hoofd; in mindere of meerdere mate.

Zo’n 300.000 mensen wordt ziek van tinnitus en bij 25.000 Nederlanders leidt het tot psychosociale problemen. Met tinnitus gaan vaak slaapproblemen samen (25%), duizeligheid (25%), concentratieproblemen (22%), angst of wanhoop (15%), hoofdpijn (15%), verlies van stilte (12%) en depressie (12%) doen zich voor. Ook gaat tinnitus vaak samen met hyperacusis (63%) (een overgevoeligheid voor normale geluiden) zo blijkt uit onderzoek.

Hypnose voor Tinuuits

Wat zijn de oorzaken? Tinnitus kan ontstaan bij allerlei ooraandoeningen; infecties en ontstekingen, bij de ziekte van Ménière, gehoorschade of plotselinge doofheid. Ook kan tinnitus een symptoom zijn van andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal zo rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. Soms zijn medicijnen de boosdoener voor het ontstaan van tinnitus en ook stress en emotionele problematiek kunnen tinnitus veroorzaken of verergeren.

Hypnotherapie kan het gevoel van de tinnitus en de stress veranderen en kan de sociale en psychische oorzaken van tinnitus oplossen (in mijn praktijk werk ik in combinatie met magnetiseren en regressie; teruggaan in hypnose naar de oorzaak).

Pieter is 3x in de praktijk geweest en in 1 oor hoort hij geen geluiden meer en in het andere oor is het zeer acceptabel naar een zacht volume (3 op de schaal van 10). Na de 1e keer was de tinnitus in zijn linkeroor volledig weg en ook niet meer teruggekomen. Na de 2e keer was de tinnitus ook in zijn rechteroor stukken draaglijker (maar is tussendoor wel weer toegenomen maar gelukkig ook weer vermindert) en nu hebben we tijdens de laatste sessie nog een andere oorzaak aangepakt die vanuit de regressie naar voren kwam, namelijk zijn grote verantwoordelijkheid voor zijn gezin en ouders. In regressie kwam hij een paar keer uit bij de leeftijd van 11 jaar. Dat was de tijd dat het huwelijk van zijn ouders niet goed ging en hij de verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn moeder enorm is gaan dragen. Pieter is blij en ik ben ook blij!

 

Met dank aan Diana van Hypnosepraktijk Loon op Zand

Hypnosepraktijk Rotterdam

Hypnose praktijk Rotterdam Michael van Haaren

michael-foto
Michael heeft een veelzijdige achtergrond als zelfstandig ondernemer,
Gedrag is altijd het gevolg van oorzaken en dit geldt ook voor veel van de problemen waarvoor mensen komen aankloppen bij de praktijk. Het motto van zijn praktijk is: Hypnotherapie kunt u gebruiken om allerlei zaken op te lossen die u belemmeren in uw (dagelijks) functioneren”. Alle zaken die iemand in zijn dagelijks functioneren belemmeren hebben namelijk altijd en ergens een oorzaak. Door goed te luisteren en een sfeer te creëren waardoor mensen zich snel en meteen op hun gemak voelen wordt al meteen een basis gelegd voor dat wat zo belangrijk is bij een hypno therapiesessie, namelijk: ontspanning. Michael krijgt dan ook vaak te horen van mensen die vooraf aangaven bang of nerveus te zijn voor wat hun te wachten stond, dat mede door de sfeer die hij al laat ontstaan in het voorgesprek ze het zonder het te merken geleidelijk en zonder er zelf erg in te hebben werden meegenomen in de sessie die dan achteraf enorm blijkt mee te vallen. Het feit dat Michael erg veel tijd besteed om zijn cliënten op hun gemak stellen en in het voorgesprek duidelijk aangeeft wat er staat te gebeuren en boven water probeert te krijgen wat hun klacht nou echt daadwerkelijk is, erg op prijs wordt gesteld. Michael zal ten alle tijden trachten de problemen van zijn cliënten in 1 sessie op te lossen, hoewel in sommige gevallen meerdere sessies soms nodig blijken te zijn. Michael persoonlijke interesse op hypnotherapeutisch gebied ligt met name in de medische toepasbaarheid van hypnose. Dit is ook iets waar hij zich voor de toekomst verder in wil verdiepen. Michael is ook gecertificeerd als Virtuele Maagband Consulent. Hiermee kunnen mensen met obesitas en/of veel overgewicht geholpen worden via een maagbandprotocol. Dit is een therapie waarbij wereldwijd erg goede resultaten worden behaald, zonder dat iemand daadwerkelijk een fysieke operatie moet ondergaan. Kortom, bij Hypnose praktijk Rotterdam kunt u terecht voor een uiteenlopend scala aan issues.

Opleidingen en certificaten 

 • Opleiding tot hypnotherapeut, IRH
 • Parts therapy : werken met deelpersoonlijkheden
 • Jeffrey Stephens protocol
 • Virtuele Maagband Consulent
 • Neuro-linguïstisch programmeren , Master practitioner
 • NLP Magick
 • NLP Master class, Dr. Richard Bandler & John Lavalle
 • Advanced hypnosetechnieken
 • EFT practitioner
 • Tijd Lijn Therapie practitioner
 • IET , Integrated Energy Therapie , Master Instructor
Klik Hier om een hypnose afspraak te maken 

 

Gegevens van onze hypnose praktijk Rotterdam

Hypnose praktijk Rotterdam
Ligusterbaan 1,
2908 LW Capelle aan den IJssel

Michael van Haaren 0641414428
info@hypnosepraktijk-rotterdam.nl
Ing NL60 INGB 0007 808806
TNV Hypnose praktijk Rotterdam
KVK 68731620
Btw NL190817033B02

energetisch therapeut

 

maakt van onbekende een bekende

Nu ook in gebarentaal NGT

 

Het is belangrijk om te weten je gelukkig in je leven kan.zijn.
In mijn levensjaren heb ik veel kunnen leren hoe je met situaties om kan gaan. Maar toch een gelukkig mens kan blijven.
Graag wil ik andere hier mee helpen.
Omdat iedereen gelukkig mag zijn.

Prijzen 

kaartleggen consult 50,-

spirituele tekeningen met een boodschap 25,-

gidstekeningen klein 30,-     groot 60,-

automatisch schrift 50,-

energetisch reinigen huis v.a. 75,-

communiceren met dieren 30,-

 

contact;   Medium Vivianne Mensing
tel; 06-24677043Onderbewustzijn

Onderbewustzijn

Zelf zien we het onderbewustzijn als het deel wat verantwoordelijk is voor alle onvrijwillige functies, de emoties en de gewoonten.
Met het onderbewustzijn worden volgens wiki pedia alle mentale processen bedoeld (gedachten,gevoelens), die niet bewust worden ervaren. Vannature worden waarnemingen en andere ervaringen door mensen en dieren op een onbewuste manier verwerkt, waarbij eerdere waarnemingen en ervaringen hun invloed hebben. De mens onderscheidt zich van dieren door een groter denkvermogen en een woordelijke taal, die het bewustzijn, middels beredeneringen, laat overheersen ten aanzien van het onderbewustzijn. Met andere woorden beperkt het bewuste denken zichzelf doordat het een vorm van tunnelvisie teweeg brengt. Binnen dat perspectief (bundeling van afzonderlijke beredeneringen en voortvloeiende begrippen) hebben de bijbehorende gevoelens veelal niet hun doorwerking gehad. Binnen het onderbewustzijn zijn gevoelens juist bepalend voor gedachtegangen (raadgevend, waardetoekennend).

Einstein’s definitie

Einstein erkent het onderbewustzijn als de “intuïtieve geest c.q. proces”, en zei dat dit het ware geschenk is voor de mensheid. “De intuïtieve geest is een heilig geschenk, en het rationele bewustzijn is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd wat de dienaar eert en het geschenk is vergeten…”

Onbewust waarnemen

Naast dat bewust wordt waargenomen, word ook ‘onbewust waargenomen’. Onbewust zie je bijvoorbeeld allerlei details of overeenkomsten, waar je je pas later bewust van wordt. Een mogelijke reactie is dan: Hé, heb ik dat niet eerder gezien?. Of: Nou je het zegt, … Van autisten wordt soms beweerd dat ze een sterke onbewuste alertheid hebben

Het onbewuste bewust maken

Onbewuste denkprocessen en waarnemingen worden eerst opgeslagen in het korte termijngeheugen–, waarvan uit ook bewust wordt gemaakt (ingevingen, intuïtie). Het lange termijngeheugen is minder toegankelijk. Het herinneren gaat dan moeizamer, en kan met bijvoorbeeld hypnose bewust gemaakt worden. beelddenkers maken veel gebruik van denkbeelden vanuit het onderbewustzijn. Ondanks dat dat meestal genetisch bepaald is, kan dat in een opvoeding en onderwijs wel bewerkstelligd worden door eerst zoveel mogelijk het begrijpen van iets (zo breed mogelijk) bij te brengen, alvorens de woordelijke beredenering erover kenbaar te maken. Dat kan lastig zijn, immers is de woordelijke beredenering er juist voor om middels een specifieke benadering een bepaald begrip te communiceren naar anderen toe. Door de betreffende beredeneringen ondergeschikt te maken aan  meerdere betreffende begrippen, wordt een begrijpend denken ontwikkeld in plaats van een beredenerend denken.

Dromen

In dromen wordt ook informatie (gedachtegangen, beelden, gevoelens) bewust gemaakt vanuit het onderbewustzijn. Je wordt je dan bewust van informatie die zowel uit het korte termijngeheugen- als uit het lange termijngeheugen- kan komen. Dromen kunnen realistisch zijn, maar ook vol vanfantasie, zoals ook bij nachtmerries het geval is.

Sigmund Freud noemt dromen “een kijkje in het onderbewustzijn”.

©WikiSage.

Michael van Haaren
06-52546999
Victor Kraemer
06-16607960

info@praktijklaatmaarlos.nl

Aanbieding

Hier vind u onze aanbiedingen 

 

Schrijf je in op onze nieuws brief en maak kans op een gratis hypnose sessie

* indicates requiredWaar heeft u intressen in

 

Wij geven elke maand een hypnose sessie weg onder de leden die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief 

 

 

Michael van Haaren
06-52546999
Victor Kraemer
06-16607960

info@praktijklaatmaarlos.nl

Pijn

Pijn en Hypnotherapie

Pijn is een waarschuwing. Iets klopt er niet. Als jij pijn ervaart dan moet je daar je aandacht heen brengen zodat je er wat aan kan doen. Het heeft een duidelijke functie. Dat is belangrijk om te beseffen want zeker met hypnose kan je dingen gaan doen die dan niet goed zijn.

Met hypnose kan je namelijk de pijn verdoven of zelfs uitschakelen. Het signaal komt uit het brein vandaan en met hypnose kan je dat als het ware onderscheppen en afleiden zodat iemand niets voelt. Je kan je voorstellen dat dat niet altijd handig is. Bij een migraine is het prima om de pijn uit te schakelen zodat je weer kan functioneren. Bij een hersentumor natuurlijk niet en hoe weet je of het goed is om te verdoven of niet…

De beste manier wanneer je mensen wilt gaan helpen met pijn, is dat ze al een heel traject hebben afgelegd bij de huisarts en specialisten. Ook zijn er al scans gemaakt zodat je uitsluit dat er iets ernstigs aan de hand is waardoor die pijnprikkel er is. Je wilt niet iets gaan verdoven wat juist een signaal is om direct actie te ondernemen!

Zelf ben ik uiterst voorzichtig hiermee en zeer specifiek in het geven van suggesties en instructies. In een boek wat ik las van Milton Erickson stond een verhaal dat Erickson een assistente aan de lijn kreeg die enorme pijnen had. Ze zei dat ze menstruatiepijnen had. Erickson verdoofde die pijn terwijl ze met hem praatte aan de telefoon.

Na een uur belde ze weer op en zei dat de verdoving uitgewerkt was. Erickson ging opnieuw aan de gang en de pijn verdween weer. Na een uur hing ze weer aan de telefoon en vertelde dat alles weer in alle hevigheid was opgekomen. Erickson zei direct tegen haar dat ze naar het ziekenhuis moest, omdat ze waarschijnlijk een blindedarmontsteking had. Hij bleek gelijk te hebben.

Hij zei: ‘Het is zeer belangrijk dat je specifieke suggesties en instructies geeft bij pijn. Wanneer je een instructie geeft dat de menstruatiepijn weg is en het komt terug dan is er iets anders aan de hand!’ Let dus altijd goed op hoe je de dingen formuleert. Als hij had gezegd dat haar hele buik verdoofd zou zijn, dan had ze het waarschijnlijk niet overleefd…

De mogelijkheden om pijnbestrijding te doen

Er zijn 6 manieren om pijn te bestrijden:

 1. De klassieke hypnotherapeutische manier is de verdovende handschoen. Je laat de cliënt een handschoen aantrekken die zijn hand verdoofd. Daarna kan hij de hand overal neerleggen en de verdoving zal daarheen verplaatsen
 2. In somnambulisme een directe instructie geven om een specifieke plek te verdoven
 3. De pijn een kleur of symbool geven en dat veranderen. De kleur een andere kleur maken of het symbool verplaatsen of verkleinen
 4. Dissociëren van de pijn. Jezelf uit het gevoel laten stappen en helemaal op afstand gaan staan
 5. Je kan bij de cliënt een knop installeren in hypnose waarmee hij de pijn uit kan zetten
 6. Je kan pijnstillers sterker laten werken met suggestie. Sterker nog, je kan normale pleisters geven en laten werken als morfine pleisters of kalktabletjes geven en laten ervaren dat deze zeer sterk pijnstillend zijn.

Wanneer jij met pijn zit dan kan je altijd een afspraak maken met ons instituut om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Laat weten wat jij doet als je pijn hebt.

Recensies

Recensies

Deze selectie van recensies komen van enkele van onze cliënten welke ons een grote eer hebben
gedaan om bij te dragen aan deze website door hun ervaringen met u te delen.
Omwille van privacy worden er geen volledige namen gebruikt,
tenzij anders aangegeven door de cliënt.

Rookverslaving

Rookverslaving

Voor elke verslaving geldt dat er eens een begin gemaakt wordt, zo ook voor rookverslaving. Het eerste sigaretje wordt vaak op jeugdige leeftijd gerookt. Hoewel er het besef is dat roken slecht voor ons is, zijn de mogelijke gevolgen nog niet te overzien. Het is juist leuk om iets te doen wat eigenlijk niet mag, iets waar je op latere leeftijd beslist spijt van krijgt. Er komt een tijd dat men wil stoppen met roken, sommige vanwege gezondheidsredenen, anderen bijvoorbeeld om financiële redenen.

Één sigaretje maakt je nog niet meteen verslaafd. Pas als we het roken op regelmatige basis herhalen, wordt roken tot een gewoonte, een automatisch proces, een rookverslaving. Je steekt eigenlijk een sigaretje op zonder erbij na te denken. Een gewoonte die slecht voor ons is, noemen we een verslaving, in dit geval een rookverslaving.

De voordelen van roken

De bekende uitspraak van Johan Cruijf “ieder nadeel heb z’n voordeel” geldt ook voor roken. Op het eerste moment lijkt dit een vreemde uitspraak, maar als je er over nadenkt blijkt dit heel gewoon.

Roken levert natuurlijk ook voordelen op, het brengt je in stressmomenten tot rust, het is lekker en gezellig en het is vaak een momentje voor jezelf. Allemaal associaties die we ons zelf aangepraat hebben. Vaak worden de voor- en nadelen afgewogen. Wanneer we tot de conclusie komen dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, zijn we bereid om te stoppen met roken, om een einde te maken aan de rookverslaving.

Rookverslaving – stoppen met roken

Tja, ging dat maar zo gemakkelijk. Elke roker heeft wel eens geprobeerd om aan de rookverslaving een einde te maken. Het blijkt echter helemaal niet zo gemakkelijk om te stoppen met roken. Veel rokers vervallen weer in oude gewoonten na het opsteken van één sigaretje en al gauw is de consumptie weer gestegen tot het aantal dat men voordien rookte.

Onderzoek wijst uit dat nicotinevervangers nauwelijks bijdragen aan het verminderen van het aantal rokers. Het is dan ook niet zozeer de nicotine die je verslaafd houdt, maar veel meer de gewoonte. Tijdens rookmomenten is er een behoefte van binnenuit die je aanzet tot het roken van een sigaretje. Deze drang is nauwelijks te weerstaan en sterk in het onderbewustzijn verankerd. We zouden dit duiveltje maar al te graag de nek omdraaien, nietwaar?

Stoppen met roken d.m.v. hypnose en hypnotherapie

Wil je echt een einde maken aan jouw rookverslaving dan kan hypnose en hypnotherapie je daarbij uitstekend helpen*. Door middel van hypnose wordt het onderbewustzijn zodanig aangepast, dat het zich zal gaan gedragen als een niet-roker. Maak je geen illusie, stoppen met roken is nooit gemakkelijk, ook niet bij hypnose of hypnotherapie. Echter met de juiste motivatie en een klein beetje doorzettingsvermogen zal je in korte tijd verlost zijn van een verslaving die je al jaren in de greep houdt.

Bekijk het wetenschappelijk onderzoek op PubMed naar het stoppen met roken in vergelijking tot nicotine vervangers of boek nu je sessie m.b.t. rookverslaving 

afspraak_hypnose_denhaag