Spring naar inhoud

hypnotherapie

NLP coaching

NLP coaching

NLP Coaching is heel anders dan de geestelijke gezondheidszorg. Psychiaters

zijn er trots op dat zij in de negentiende eeuw het voor elkaar hebben

gekregen dat we psychische problemen als geestesziekten zijn gaan

beschouwen. Dat is één grote vergissing. Natuurlijk is het zo dat soms

iemand fysiek een ander brein heeft dan een gemiddeld persoon. Dit zie je

bijvoorbeeld bij ADHD of autisme. Heel soms hebben psychiaters dan een

medicijn dat helpt. Voor die mensen is dat dan een prima uitkomst. Maar

voor het overgrote deel van de mensen met psychische problemen is de

reguliere hulpverlening de verkeerde weg omdat de reguliere hulpverlening

denkt dat je ziek bent en moet worden geheeld.

 

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) kijkt daar heel anders tegenaan. Bij

NLP gaan we er vanuit dat je geenszins ziek bent en dat er niets kapot is.

Er hoeft niets te worden gerepareerd of te worden geheeld. Het enige dat er

aan de hand is, is dat je nog niet hebt geleerd om goed om te gaan met

moeilijke situaties. Het enige dat nodig is, is educatie. Om die reden gaat

NLP uit van educatie in plaats van medicatie.

 

De meeste mensen met psychische problemen zien zelden een psychiater. In

plaats daarvan gaan ze naar de psycholoog. Een psycholoog schrijft geen

medicijnen voor, maar gaat nog steeds uit van een medisch perspectief op de

problemen. Om die reden werkt een psycholoog zelden of nooit.

 

NLP coaching ziet er als volgt uit:

– Bepalen Neurogram® type.

– Leren om goed om te gaan met je gevoelens en emoties.

– Leren om het verleden te neutraliseren.

– Leren om zorgen over de toekomst weg te nemen en te vervangen door

– een visie op de toekomst dat vertrouwen geeft.

– Leren om te stoppen met piekeren en in plaats daarvan constructief te

– denken.

– Je krijgt een positiever zelfbeeld.

– Je krijgt een 30 jaren plan.

 

Naast deze vaste onderdelen besteedt de NLP coach uiteraard veel aandacht

aan de specifieke problematiek.

 

Van basisproblematiek zoals stress, angst, woede of verdriet tot complexe

psychosomatische klachten en bestrijding van chronische pijn. Denk hierbij

aan bijvoorbeeld:

 

– Angst

– Blozen

– Depressie

– Faalangst

– Fobie

– Trauma

– Kinderen

– Onzekerheid

– Pijnbestrijding

– Presentatieangst

– PTSS

– Relatiecoaching

– Scheiding

– Snelwegangst

– Sociale Fobie

– Straatvrees

– Stress

– Verliesverwerking

– Vliegangst

– Zelfmoord

 

Onvoorwaardelijke No Cure, No Pay Garantie NLP Coaching

 

Al onze NLP coaches doen de NLP coaching op basis van onvoorwaardelijke no

cure, no pay. Deze garantie doen wij enerzijds omdat we zoveel vertrouwen

hebben in de werking van NLP. Anderzijds zouden we ook onze ogen uit onze

kop schamen als we iemand niet zouden kunnen helpen, maar wel een rekening

zouden sturen. Kortom, mocht NLP in jouw specifieke situatie onverwacht

niet helpen, dan krijg je 100% van het bedrag retour.

Kwaliteitsbewaking NLP Coaching

 

Alle NLP Coaching die wij doen valt onder de kwaliteitsbewaking van

stichting NLP Kring Europe. Dat betekent voor jou dat je gebruik kan maken

van zowel het klachtrecht van stichting NLP Kring Europe als het

tuchtrecht. Stichting NLP Kring Europe heeft het strengste klacht- en

tuchtrecht van alle NLP organisaties. De reden is dat de NLP coaches die

bij stichting NLP Kring Europe zijn aangesloten zo goed zijn opgeleid.

Daarom zijn er zelden of nooit klachten. En als er dan een enkele klacht is

dan is die in bijna alle gevallen binnen 5 minuten opgelost.

 

Bij het klacht- en tuchtrecht van stichting NLP Kring Europe geldt een

omgekeerde bewijslast. Dat betekent voor jou dat de NLP coach dient te

bewijzen dat er iets niet klopt. Als hem of haar dat niet lukt dan heb jij

bij voorbaat gelijk!

Tijdlijn therapie

Tijdlijn therapie

Iedereen heeft een persoonlijke tijdlijn met daarop een verleden, heden en
toekomst.

*Verleden         Heden            Toekomst*Ons onbewuste bezit een manier om pijnlijke herinneringen, ervaringen uit
het verleden chronologisch op onze Tijdlijn op te slaan en te coderen.
Pijnlijke herinneringen kunnen ons functioneren in het heden sterk
beïnvloeden. Omdat ons onbewuste alles persoonlijk opneemt, kunnen we ons
geraakt voelen door een uitspraak, blik of handeling van iemand anders
zonder dat de ander daar bewust op uit was. De pijnlijke herinnering,
ervaring op de tijdlijn wordt in een flits weer in het nu getrokken. We
voelen ons daarom geraakt voor we er erg in hebben en raken daardoor vaak
uit balans.

*De helende kracht* van Tijdlijn therapie maakt het mogelijk om negatieve
emoties, herinneringen, ervaringen of beperkende beslissingen die je
ervaart weg te nemen en er een positieve herinnering, ervaring of
beslissing voor in de plaats te zetten. Je Tijdlijn bewandelen werkt niet
alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Door naar een
moment in de toekomst te gaan kun je ervaren of iets waar je aan gewerkt
hebt ook werkelijk weg is of anders aanvoelt.

*Tijd**lijn Therapie® *

De mens bestaat uit een lichaam en een geest. Voor een goede gezondheid is
het belangrijk dat er balans is tussen lichaam en geest. Tijdlijn Therapie®
richt zich erop om deze balans waar nodig, te herstellen. De techniek is
ontwikkeld door Tad James en deze techniek is o.a. in staat om chronische
pijn op te heffen. Vanuit de filosofie dat emoties in staat zijn om
blokkades te doen ontstaan in het lichaam, is er verder onderzoek gedaan
naar wat er nodig is om de energie weer vrij te laten stromen. Wanneer we
in staat zijn om emoties waar we ons misschien niet bewust van zijn, te
erkennen en te herkennen wordt het mogelijk om nieuwe keuzes te maken.
Tijdlijn Therapie® maakt het mogelijk om onbewuste patronen die beperkend
zijn voor het huidig functioneren te doorbreken. Tijdlijn Therapie® geeft
inzicht in emoties en de invloed daarvan op ons functioneren.

Je kunt last hebben van steeds terugkerend ongewenst gedrag of een
negatieve emotie, die zich voordoet of aanbiedt in of na een bepaalde
gebeurtenis of situatie. Dit kan je leven enorm beheersen. We hebben goede
ervaringen met hoe we dit kunnen oplossen.

Tijdlijn Therapie® is een alternatieve en aanvullende therapie, die gebruik
maakt van het onbewuste en het zelfhelende vermogen van het lichaam. Het
werkt heel erg goed en met blijvend resultaat. Met Tijdlijn Therapie® zet
je veranderingen in gang op onbewust niveau. Daar liggen alle patronen en
blokkades opgeslagen en daar is ook de informatie bekend die je nodig hebt
om die positieve veranderingen vorm te geven. Het onbewuste slaat
herinneringen op en organiseert deze herinneringen als het ware op een
lijn. Het brein organiseert zo je verleden, heden en toekomst. Het
onbewuste beschermt ook en kan herinneringen met onopgeloste emoties
onderdrukken en deze ook weer op bepaalde momenten aanbieden om opgelost te
worden.

Met Tijdlijn Therapie® gaan we de emotie opsporen die de belangrijkste
oorzaak is van het probleem. Vervolgens gaan we kijken wanneer deze emotie
ontstaan is en gaan we terug naar de allereerste gebeurtenis, waarbij je
deze emotie voelde. Met behulp van diverse NLP technieken gaan we er aan
werken om deze emotie los te laten. Je kunt dan buiten de emotie blijven en
de emotie loskoppelen van de gebeurtenis door er wat van te leren. We
hoeven niets te doen met de gebeurtenis zelf, alleen maar er omheen.
Doordat deze emotie in toekomstige situaties niet meer wordt gevoeld,
zullen processen heel anders verlopen.

Het ongewenste gedrag en de negatieve staat of emotie verdwijnen op deze
manier. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en is er ander gedrag mogelijk en
kun je de negatieve emotie loslaten en accepteren. Je hebt zo weer
keuzevrijheid om te doen wat je graag wilt doen.

Toepassingen: Tijdlijn Therapie® is effectief bij het stellen van doelen,
het wegnemen van mentale blokkades, het opheffen van beperkende
beslissingen, wegnemen van angst en het oplossen van negatieve emoties.

Op deze manier kun je ook inzicht krijgen in het ontstaan van lichamelijke
klachten

  

 

 

Hypnotherapie bij

Hypnotherapie

Echte hypnose is de meest sterke tool die je van jezelf al hebt: de innerlijke kracht om dingen te bereiken die je werkelijk nooit voor mogelijk hield. Zeg maar “je beste ik”. Echte hypnose is dus geen langdurende ontspanningstherapie, waarbij je misschien wel in een staat van trance en/of hypnose zou kunnen gaan. Nee, echte hypnose gaat direct naar de oplossing om het zo snel en effectief mogelijk blijvend op te lossen, wat het issue ook is!* Het is volgens onze cliënten een werkelijk unieke, mooie en ingrijpende ervaring met

directe resultaten.

Het medische model staat hoog in het vaandel in onze westerse wetenschappelijke cultuur. Typisch genomen wanneer iemand bijvoorbeeld pijn heeft worden deze symptomen behandeld met medicijnen. De pijnsymptomen worden gemaskeerd om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval bij hypnose. Bij hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee de gevoelens c.q. emoties aangepakt. Als het ware ge-“reset”. Hierdoor hebben we het probleem meest opgelost vanuit de wortel voor langdurende resultaten

zonder bijwerkingen.

De vorm van directe hypnose die wij beoefenen wordt ook wel de nieuwe genezingsrevolutie genoemd, gezien het directe aanspreken van de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn, hoe vreemd dit nu ook bij je kan overkomen.* Daarmee is in de meeste gevallen je zoektocht voorbij en kunnen de volgende minuten je leven VOOR ALTIJD veranderen.* Klinkt dat te goed om waar te zijn? Kijk dan snel bij onze persoonlijke recensies of onderstaand en overtuig jezelf*.

Hypnose is echt de snelste, eenvoudigste en meest effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken*.

Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Wij jaarlijks duizenden mensen helpen
 • Ons gerenommeerde Hypnose Praktijk bestaat uit de beste hypnose experts van Nederland?
 • Echte hypnose vaak maar uit 1, soms 2  sessies bestaat*
 • Echte hypnose levens meestal snel en blijvend verandert*
 • Echte hypnose bij de juiste motivatie een zeer hoge succesraten heeft*
 • Echte hypnose vele malen sneller werkt dan psycho- en gedragstherapie*
 • Echte hypnose in Nederland vrijwel nergens uitgevoerd wordt door hypnotherapeuten*
 • Echte hypnose je van vrijwel alle problemen kan verlossen*
 • Dat wij daarom geen hypnotherapie, maar echte hypnose doen?*

  Maak vandaag nog een online afspraak wanneer het u uitkomt

afspraak_hypnose_denhaag

hypnotherapie bij hoge bloeddruk

Hypertensie, hypnose en hypnotherapie

De meeste cliënten die naar de praktijk komen hebben last van essentiële hypertensie. Bij deze vorm van hoge bloeddruk waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is, moet men de bron zoeken in de richting van emotionele problemen of conflicten. Hypnose en hypnotherapie kunnen in dit geval van groot nut zijn. Ook indien bekend is wat de oorzaak van hypertensie is, kan een hypnotiseur of hypnotherapeut, eventueel in samenwerking met een arts of medisch specialist, gericht in die richting werken om de gevolgen ervan te beperken*. Een andere bewezen methode voor zelfvertering is zelfhypnose. Door het toepassen van de aangeleerde technieken is het mogelijk om een slechte levenswijze te doorbreken.

 

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

Men spreekt van hypertensie als de bovendruk hoger is dan 140 mm Hg (18,5 kPa), of als de onderdruk hoger is dan 90 mm Hg (12 kPa). Voor patiënten met diabetes mellitus en nierziekten gelden de waardes 130/80 mm Hg (17/10,5 kPa).(Internationale richtlijnen verschillen enigszins, maar houden allemaal rekening met diabetes mellitus, nierziekten en hart- en vaatziekten; de 140/90 mm Hg grens is “unaniem”.)

De grens tussen ‘normaal’ en ‘hypertensie’ wordt arbitrair vastgesteld en is afhankelijk van wanneer men het gestegen gezondheidsrisico abnormaal gaat noemen. De bloeddruk is continu verdeeld onder de bevolking en heeft de neiging met het vorderen van de leeftijd langzaam te stijgen. Een hogere bloeddruk geeft een hoger risico op beschadiging van bepaalde organen en sterfte, maar er is geen duidelijke drempel waarboven het risico opeens sterk stijgt.

Mede op basis van een aantal andere factoren als voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht, rookgedrag, glucosegehalte, cholesterolwaarden, familieanamnese, alcoholgebruik, voeding, lichamelijke activiteit wordt een risicoprofiel opgemaakt.

De diagnose ‘hypertensie’ moet gebaseerd zijn op meerdere metingen van de bloeddruk. Per keer wordt 2 maal gemeten aan dezelfde arm, met 1 of 2 minuten tussentijd; de gemiddelde waarde geldt. Indien de bloeddruk slechts licht verhoogd is, doet men een aantal (ten minste 3) metingen verspreid over een aantal maanden. Indien het risicoprofiel ongunstig is, bij zeer hoge bloeddrukken en in geval van orgaanbeschadiging door de bloeddruk, herhaalt men de metingen in een kortere periode.

Metingen van de bloeddruk door de patiënt thuis zijn een waardevolle bron van informatie voor de arts. Tevens verhoogt het de therapietrouw. Voorwaarde is wel dat voor de thuismetingen een gecalibreerd apparaat wordt gebruikt.[3]

Oorzaken van hoge bloeddruk

In circa 90-95% van de gevallen is de oorzaak van hoge bloeddruk niet bekend. Men spreekt dan van idiopathische of essentiële hypertensie. In de resterende gevallen is doorgaans sprake van een renale oorzaak van de hypertensie, bijvoorbeeld door vernauwingen (stenose) in één of beide nierslagaders (nierarteriestenose). Sommige zeldzame hormonale aandoeningen, bijvoorbeeld hormoonproducerende tumoren (ziekte van Cushing; feochromocytoom ; Syndroom van Conn) kunnen bloeddruk verhogen.[5]

Een artikel in de New England Journal of Medicine in 2007 beschreef de rol van natrium en kalium, bij het ontstaan van hypertensie.[6] Bij natuurvolkeren met een natrium-arm en kalium-rijk dieet is hypertensie zeldzaam. Het westerse dieet bevat meestal het omgekeerde: veel natrium en weinig kalium. Natrium heeft een bloeddrukverhogend effect. Door een relatief grote hoeveelheid natrium en een relatief kleine hoeveelheid kalium trekt het gladde spierweefsel van de bloedvaten zich sterker samen. Om het bloed door de bloedvaten te blijven pompen, zal het hart een hogere bloeddruk moeten genereren.[6] Natrium en kalium hebben ook invloed op de manier waarop door het RAAS en het sympathisch zenuwstelsel(bepaalde hersen -en zenuwactiviteit) de bloeddruk wordt gereguleerd. Wederom met tegenovergestelde effecten: natrium bloeddrukverhogend, kalium bloeddrukverlagend.[6]

Alcoholgebruik draagt bij aan het krijgen van een hoge bloeddruk. Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat zo’n 16% van de gevallen van hypertensie alcoholgerelateerd is.[7]

Ook roken draagt bij aan een verhoging van de bloeddruk.[8] Dit komt door de vaatvernauwende effecten van nicotine (vasoconstrictie), zowel als door een verhoging van de hartslagfrequentie door nicotine.

Het eten van erg veel drop kan hoge bloeddruk veroorzaken doordat het glycyrrhizinezuur bevat. Deze stof zit ook in zoethout.

 

 

Kan u helpen om de bloed druk te verbeteren. Maak vandaag nog een afspraak voor een hypnose sessie
bij praktijk laat maar los. Hypnose Den haag

afspraak_hypnose_denhaag

hypnotapie bij aichmofobie

hypnotapie bij aichmofobie

Aichmofobie is een stoornis die er uit bestaat angst te hebben voor scherpe, puntige voorwerpen. uit angst zich daaraan te verwonden. Het woord is samengesteld uit twee Griekse woorden,nl. αἰχμή aichmé, lanspunt speerpunt en φόβος phóbos, angst/vrees.

Zoals elke fobie is deze angst grotendeels irrationeel. Er zijn hier evenwel gradaties. Sommige mensen hebben een overdreven angst om zich aan deze scherpe objecten te kwetsen, terwijl bij anderen de angst reeds optreedt als men met een puntig voorwerp naar hen wijst, zelfs op een afstand waar kwetsuur uitgesloten is  In ernstige gevallen kan een fobisch reactie volgen op slechts een aanraking met een vinger of het wijzen met een vinger

 

Oplossing hypnotherapie

hypnotherapie kan u er bij helpen om van de stress af te komen.
Maak vandaag nog een online afspraak
Stress is met 1 a 2 hypnose sessies op te lossen.

Klik hier om een afspraak te maken met 1 van onze hypnotherapeuten 

hypnotherapie bij Claustrofobie

hypnotherapie bij Claustrofobie

Clausstro komt van het Latijnse claudere wat sluiten betekent.

Claustrofobie is een van de meest voorkomende en bekende van alle fobieën. Een Claustrofoob is niet zozeer bang voor kleine ruimten, maar meer voor het niet onmiddellijk weg kunnen als er iets gebeurt. Veel mensen die Claustrofobisch zijn zullen bij binnenkomst in een ruimte zoeken naar de uitgangen en daar dan ook bij in de buurt blijven.

Vormen

Er zijn veel verschillende vormen van Claustrofobie, zoals: liftangst, angst om midden in een zaal met mensen te zitten, tunnelangst, reisangst, vliegangst, het niet op slot durven te doen van een wc-deur, etc.

Oplossing hypnotapie

hypnotherapie kan u er bij helpen om van de Claustrofobie af te komen.
Maak vandaag nog een online afspraak
Stress is met 1 a 2 hypnose sessies op te lossen.

Klik hier om een afspraak te maken met 1 van onze hypnotherapeuten 

hypnotherapie bij stotteren

hypnotherapie bij stotteren 

Oorzaken en ontwikkeling

Stotteren begint meestal tussen het tweede en vijfde levensjaar. Dit is de tijd dat kinderen meer leren praten. Stotteren komt op oudere leeftijd meer voor bij jongens of mannen dan bij meisjes en vrouwen. Stotteren kan soms gedurende een korte periode verergeren of juist afnemen en in sommige gevallen tijdelijk geheel verdwijnen.

Op basis van het familiair voorkomen, studies met tweelingen (eeneiig dan wel twee-eiig) en studies van kinderen na adoptie, was al bekend dat stotteren voor een belangrijk deel erfelijk bepaald is. Er zijn ook genen aangetoond die significant (maar niet absoluut) met stotteren samengaan. Men gaat ervan uit dat naast deze genetische factoren ook neurobiologische, gedragsmatige, emotionele en omgevingsfactoren een rol spelen.

In genoemd schema worden factoren rond het ontstaan, uitlokken, in stand houden en verergeren van stotteren afgebeeld. De grootte van de cirkels geven niet noodzakelijkerwijs de relatieve invloed van de factoren aan. Een paar aspecten komen duidelijk naar voren: het waarneembare deel is slechts klein ten opzichte van het gehele probleem. Er kan sprake zijn van een ontwikkeling in de tijd en bij deze ‘lineaire’ ontwikkeling zijn ook veel terugkoppelingen aanwezig. Naar Conture et al 1.

De incidentie (nieuwe optredende gevallen in de tijd) is ongeveer 5 % en betreft dan meestal kinderen tussen 2 en 7 jaar oud. Een groot gedeelte hiervan (ongeveer 75%) herstelt spontaan (meisjes meer dan jongens). Daardoor is de prevalentie (bestaande gevallen in de tijd) lager (1%, met ongeveer 80% van het mannelijk geslacht).

Verschijnselen

Bij stotteren zijn bepaalde delen van de hersenen te veel of te weinig actief. Vooral het gebied van de primaire motor cortex is ‘over-actief’ in vergelijking met niet-stotteraars. Tijdens het spreken krijgt iemand constant terugkoppeling over hetgeen gezegd wordt. De voor de spraak verantwoordelijke spieren (tong, lippen, kaakspieren enzovoort) worden door het voor de spraak verantwoordelijke deel van de hersenen (detemporale kwab van de linker hersenhelft) geïnstrueerd om bepaalde bewegingen te maken. Wanneer een spierbeweging fout gaat (dreigt te gaan) vanwege bijvoorbeeld spanning (welke dan ook) wordt dit naar de hersenen teruggekoppeld. Bij stotteren wordt deze terugkoppeling minder adequaat gegeven, waardoor de spieren blijven corrigeren. Dit veroorzaakt stottersymptomen. Het probleem uit zich dus in de afstemming tussen de aansturing vanuit de hersenen en de spieren die voor de spraak verantwoordelijk zijn. Maar het is geen ‘spierprobleem’.

 

Oplossing

hypnotherapie

hypnotherapie kan u er bij helpen om van de stress af te komen.
Maak vandaag nog een online afspraak
Stress is met 1 a 2 hypnose sessies op te lossen.

Klik hier om een afspraak te maken met 1 van onze hypnotherapeuten 

Hypnotherapie bij stress

hypnotherapie bij stress

Een beetje spanning heeft eigenlijk iedereen en helpt ons zelfs om beter te kunnen functioneren. Het zorgt ervoor dat je lichaam klaar is voor actie. Van stress spreken we als we geconfronteerd worden met overmatige spanning, je lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. Indien je lichaam denkt dat het zich in een gevaarlijke situatie begeeft maakt het de neurotransmitter / het hormoon adrenaline aan. Dit heeft tot gevolg dat het hart sneller gaat kloppen, de ademhaling sneller gaat, de bloeddruk stijgt en zelfs je pupillen groter worden. Het maakt je tegelijk ook meer alert, iets dat bij gevaarlijke situaties niet overbodig is.

Waarom hebben mensen last van stress?

Het is een feit dat niet iedereen in gelijke mate last heeft van stress. De één kan meer stress verdragen dan de ander. Helemaal stressbestendig is bijna niemand. Wanneer iemand last heeft van overmatige spanningen of stress dan is de draaglast groter dan de draagkracht. Veel voorkomende oorzaken van stress zijn een hoge werkdruk en ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer er voortdurend een stress situatie is, dan krijgt het lichaam onvoldoende tijd om zich te herstellen met soms dramatische gevolgen zoals depressie en zelfs een burn-out.

In deze moderne tijd zijn we verleerd om naar ons lichaam te luisteren. Het geeft altijd signalen met als doel dat we deze opmerken en ingrijpen. Als ingrijpen uitblijft zal het lichaam hierop reageren met alle negatieve gevolgen van dien. Sommige onderzoekers zijn ervan overtuigd dat overmatige stress zelfs slechter is dan roken. Veel ziektes zouden voortkomen uit het negeren van overmatige stress. Het is dan ook tijd voor een stukje zelf verbetering.

Voorkomen is beter dan genezen
directe hypnose denhaag

Tja dat is makkelijk gezegd, we hebben immers niet altijd invloed op de situatie die extreme spanningen veroorzaken. Toch kunnen we zelf veel doen om de gevolgen van overmatige stress te voorkomen. Een gezond voedingspatroon, voldoende nachtrust, sport en ontspanning helpen om het lichaam in balans te krijgen. Soms moeten we gewoon even wat stoom afblazen.

Stress en hypnose

Om de gevolgen van stress in de hand te houden is het goed om bijvoorbeeld aan yoga, meditatie of mindfullness te doen. Dit helpt om lichaam en geest te ontspannen en volledig tot rust te komen. Toch zijn we niet altijd in de gelegenheid om dit toe te passen. Het kost veel tijd en het is juist dat, dat we niet hebben.

Een andere methode die slechts een minuutje van je tijd kost is het toepassen van zelfhypnose. Zelfhypnose is relatief makkelijk aan te leren. Er zijn in Nederland opleidingsinstanties die je in één dag zelfhypnose aanleren. Hoewel het toepassen van zelfhypnose in het begin wat tijd en moeite kost, is het effect ervan overweldigend en ook nog eens toepasbaar bij vele andere problemen en aandoeningen*. Natuurlijk kun je ook overwegen om een hypnotherapie sessie te ondergaan. Een goede hypnotherapeut zal je probleem analyseren en hierop inspelen door het geven van de juiste suggesties aan je onderbewustzijn. Spanningen zijn een veelvoorkomend probleem.