Spring naar inhoud

Afweersysteem en hypnose

Afweersysteem en hypnose

Bij reumatoïde artritis ontstaan pijnlijke gewrichtsontstekingen.

Lang dachten wetenschappers dat het immuunsysteem los functioneerde van het centraal zenuwstelsel. Inmiddels weten we beter. Het immuunsysteem en het zenuwstelsel beïnvloeden elkaar en dat verband tussen de hersenen en het immuunsysteem is de basis van het idee om te proberen met hypnose en beelden het immuunsysteem te beïnvloeden. Soms werkt het immuunsysteem te enthousiast zoals bij reumatoïde artritis. Bij reumatoïde artritis ontstaan gewrichtsontstekingen. Het is een auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. De wetenschappers Jillian R. Horton-Hausknecht, Ulla Mitzdorf & Dieter Melchart (2000) zochten uit of je met hypnose de symptomen en reumatoïde artritis zelf kunt veranderen.

Zes en zestig reumatoïde artritis patiënten deden mee. Zesentwintig mensen kregen een hypnose interventie, twintig patiënten mochten in een controlegroep ontspannen en de rest stond op een wachtlijst-controlegroep. De hypnosepatiënten leerden hoe ze met beelden zich konden voorstellen hoe hun auto-immuun activiteiten verminderden en de pijn in de gewrichten, de zwelling en stijfheid afnamen. Horton-Hausknecht en haar collega’s vroegen de patiënten naar hun beleving van de symptomen. Objectieve resultaten werden verkregen met bloedmonsters tijdens de therapie en erna. Gekeken werd naar de bezinkingssnelheid van C-reactief proteïne, hemoglobine en leukocyten. Uit alle metingen bleek dat de hypnose significant meer subjectieve en objectieve verbeteringen geeft dan ontspanning en medicijnen. Die verbeteringen namen nog toe als de patiënten na het onderzoek doorgingen met de hypnose.

In 2010 zochten onderzoekers naar de invloed van hypnose als toegevoegde therapie bij de behandeling van borstkanker. Ze gaven een groep een behandeling met geleide beelden en een andere groep kreeg huisbezoek en lessen in autogene training. Na twee maanden waren beide groepen minder depressief en hadden ze meer natural killer-cellen. Helaas konden de onderzoekers niet zeggen of er een significant verband was met de kanker. Ze concludeerden daarom dat meer experimenten nodig zijn om uit te zoeken of hypnose het immuunsysteem beïnvloedt en de overlevingskansen verhoogt.

Vele onderzoeken gaven wisselende resultaten. Wel staat vast dat het immuunsysteem gevoelig is voor hypnose en verwante technieken. De Simontontherapie is daarvan het bewijs. Tegelijkertijd is het de vraag welke onderdelen van de behandeling eigenlijk de werkzame componenten zijn. Hypnose en of de visualisatie of de combinatie daarvan.

©Johan Eland, 2015