Spring naar inhoud

hypnose den haag

Onderbewustzijn

Onderbewustzijn

Zelf zien we het onderbewustzijn als het deel wat verantwoordelijk is voor alle onvrijwillige functies, de emoties en de gewoonten.
Met het onderbewustzijn worden volgens wiki pedia alle mentale processen bedoeld (gedachten,gevoelens), die niet bewust worden ervaren. Vannature worden waarnemingen en andere ervaringen door mensen en dieren op een onbewuste manier verwerkt, waarbij eerdere waarnemingen en ervaringen hun invloed hebben. De mens onderscheidt zich van dieren door een groter denkvermogen en een woordelijke taal, die het bewustzijn, middels beredeneringen, laat overheersen ten aanzien van het onderbewustzijn. Met andere woorden beperkt het bewuste denken zichzelf doordat het een vorm van tunnelvisie teweeg brengt. Binnen dat perspectief (bundeling van afzonderlijke beredeneringen en voortvloeiende begrippen) hebben de bijbehorende gevoelens veelal niet hun doorwerking gehad. Binnen het onderbewustzijn zijn gevoelens juist bepalend voor gedachtegangen (raadgevend, waardetoekennend).

Einstein’s definitie

Einstein erkent het onderbewustzijn als de “intuïtieve geest c.q. proces”, en zei dat dit het ware geschenk is voor de mensheid. “De intuïtieve geest is een heilig geschenk, en het rationele bewustzijn is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd wat de dienaar eert en het geschenk is vergeten…”

Onbewust waarnemen

Naast dat bewust wordt waargenomen, word ook ‘onbewust waargenomen’. Onbewust zie je bijvoorbeeld allerlei details of overeenkomsten, waar je je pas later bewust van wordt. Een mogelijke reactie is dan: Hé, heb ik dat niet eerder gezien?. Of: Nou je het zegt, … Van autisten wordt soms beweerd dat ze een sterke onbewuste alertheid hebben

Het onbewuste bewust maken

Onbewuste denkprocessen en waarnemingen worden eerst opgeslagen in het korte termijngeheugen–, waarvan uit ook bewust wordt gemaakt (ingevingen, intuïtie). Het lange termijngeheugen is minder toegankelijk. Het herinneren gaat dan moeizamer, en kan met bijvoorbeeld hypnose bewust gemaakt worden. beelddenkers maken veel gebruik van denkbeelden vanuit het onderbewustzijn. Ondanks dat dat meestal genetisch bepaald is, kan dat in een opvoeding en onderwijs wel bewerkstelligd worden door eerst zoveel mogelijk het begrijpen van iets (zo breed mogelijk) bij te brengen, alvorens de woordelijke beredenering erover kenbaar te maken. Dat kan lastig zijn, immers is de woordelijke beredenering er juist voor om middels een specifieke benadering een bepaald begrip te communiceren naar anderen toe. Door de betreffende beredeneringen ondergeschikt te maken aan  meerdere betreffende begrippen, wordt een begrijpend denken ontwikkeld in plaats van een beredenerend denken.

Dromen

In dromen wordt ook informatie (gedachtegangen, beelden, gevoelens) bewust gemaakt vanuit het onderbewustzijn. Je wordt je dan bewust van informatie die zowel uit het korte termijngeheugen- als uit het lange termijngeheugen- kan komen. Dromen kunnen realistisch zijn, maar ook vol vanfantasie, zoals ook bij nachtmerries het geval is.

Sigmund Freud noemt dromen “een kijkje in het onderbewustzijn”.

©WikiSage.

Michael van Haaren
06-52546999
Victor Kraemer
06-16607960

info@praktijklaatmaarlos.nl

Rookverslaving

Rookverslaving

Voor elke verslaving geldt dat er eens een begin gemaakt wordt, zo ook voor rookverslaving. Het eerste sigaretje wordt vaak op jeugdige leeftijd gerookt. Hoewel er het besef is dat roken slecht voor ons is, zijn de mogelijke gevolgen nog niet te overzien. Het is juist leuk om iets te doen wat eigenlijk niet mag, iets waar je op latere leeftijd beslist spijt van krijgt. Er komt een tijd dat men wil stoppen met roken, sommige vanwege gezondheidsredenen, anderen bijvoorbeeld om financiële redenen.

Één sigaretje maakt je nog niet meteen verslaafd. Pas als we het roken op regelmatige basis herhalen, wordt roken tot een gewoonte, een automatisch proces, een rookverslaving. Je steekt eigenlijk een sigaretje op zonder erbij na te denken. Een gewoonte die slecht voor ons is, noemen we een verslaving, in dit geval een rookverslaving.

De voordelen van roken

De bekende uitspraak van Johan Cruijf “ieder nadeel heb z’n voordeel” geldt ook voor roken. Op het eerste moment lijkt dit een vreemde uitspraak, maar als je er over nadenkt blijkt dit heel gewoon.

Roken levert natuurlijk ook voordelen op, het brengt je in stressmomenten tot rust, het is lekker en gezellig en het is vaak een momentje voor jezelf. Allemaal associaties die we ons zelf aangepraat hebben. Vaak worden de voor- en nadelen afgewogen. Wanneer we tot de conclusie komen dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, zijn we bereid om te stoppen met roken, om een einde te maken aan de rookverslaving.

Rookverslaving – stoppen met roken

Tja, ging dat maar zo gemakkelijk. Elke roker heeft wel eens geprobeerd om aan de rookverslaving een einde te maken. Het blijkt echter helemaal niet zo gemakkelijk om te stoppen met roken. Veel rokers vervallen weer in oude gewoonten na het opsteken van één sigaretje en al gauw is de consumptie weer gestegen tot het aantal dat men voordien rookte.

Onderzoek wijst uit dat nicotinevervangers nauwelijks bijdragen aan het verminderen van het aantal rokers. Het is dan ook niet zozeer de nicotine die je verslaafd houdt, maar veel meer de gewoonte. Tijdens rookmomenten is er een behoefte van binnenuit die je aanzet tot het roken van een sigaretje. Deze drang is nauwelijks te weerstaan en sterk in het onderbewustzijn verankerd. We zouden dit duiveltje maar al te graag de nek omdraaien, nietwaar?

Stoppen met roken d.m.v. hypnose en hypnotherapie

Wil je echt een einde maken aan jouw rookverslaving dan kan hypnose en hypnotherapie je daarbij uitstekend helpen*. Door middel van hypnose wordt het onderbewustzijn zodanig aangepast, dat het zich zal gaan gedragen als een niet-roker. Maak je geen illusie, stoppen met roken is nooit gemakkelijk, ook niet bij hypnose of hypnotherapie. Echter met de juiste motivatie en een klein beetje doorzettingsvermogen zal je in korte tijd verlost zijn van een verslaving die je al jaren in de greep houdt.

Bekijk het wetenschappelijk onderzoek op PubMed naar het stoppen met roken in vergelijking tot nicotine vervangers of boek nu je sessie m.b.t. rookverslaving 

afspraak_hypnose_denhaag

Verslaving

Verslaving

Een verslaving is eigenlijk niets bijzonders, het is een aangeleerde gewoonte. Veel gewoontes (ook negatieve gewoonten) ontstaan doordat we een bepaalde handeling herhalen, bijvoorbeeld het tandenpoetsen voordat we gaan slapen. Je denkt er eigenlijk niet over na, je doet het gewoon, het is een automatisch proces.


Het onderbewustzijn is als een harde schijf van de computer, je vindt er documenten en programma’s in terug. Met documenten bedoelen we hier dat alle zintuigelijke waarnemingen worden opgeslagen. Dus alles wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven wordt in ons onderbewustzijn opgeslagen. Naast deze “documenten” worden er ook programma’s geïnstalleerd. Als je iets slechts eenmaal hoeft te doen dan kan dit gemakkelijk vanuit het bewustzijn, we moeten er dan wel bij nadenken. Als we iets regelmatig moeten, zoals bijvoorbeeld autorijden, dan is het handig als we niet bij elke handeling hoeven na te denken. Doordat we de handelingen die nodig zijn om te kunnen autorijden vaker herhalen, wordt er als het ware een programma in het onderbewustzijn geïnstalleerd. Na installatie blijft dit “programma” voor het leven behouden.

Het onderbewustzijn maakt geen verschil tussen iets dat goed is en iets dat slecht is. Het gaat ervan uit dat iets dat je herhaalt nodig is. Helaas is dit ook zo met veel verslavingen. Zoals al gezegd is een verslaving een gewoonte die door onszelf door herhaling gecreëerd is. Wanneer een gewoonte niet goed voor ons is of schadelijk voor ons is noemen we dit vaak een verslaving. Bij verslavingen is ook vaak een externe factor aanwezig die de gewoonte/het gedrag versterkt en in stand houdt. De meest voorkomende verslavingen zijn: rookverslaving, gameverslaving, gokverslaving, seksverslaving, eetverslaving, drugsverslaving en alcoholverslaving.

Wanneer je een programma op de computer wilt wissen, dan kan dit gemakkelijk door het ongewenste programma te deinstalleren. Hoewel de meningen hierover verschillend zijn, gaan we ervan uit dat dit bij de mens niet het geval is. We kunnen een automatisch proces niet zomaar wissen m.a.w. we kunnen er niet voor zorgen dat je niet meer kunt fietsen, autorijden, schoenen strikken etc.

Verslaving en hypnose

Met behulp van hypnose en hypnotherapie is het echter wel mogelijk om een gedrag (verslaving) te wijzigen en het een andere taak te geven. Zo kun je van een verstokte roker eenvoudig een niet-roker maken. Met uitzondering van een verslaving aan heroïne zijn de meeste verslavingen dan ook in één tot enkele sessies op te lossen*.

Aanvullende informatie over verslavingsproblematiek en verslavingszorg vind je op de website van de GGD

Maak hieronder een hypnose sessie afspraak om van u verslaving af te komen.
Als er vragen zijn horen wij dat graag. Klik hier voor contact 

afspraak_hypnose_denhaag

Anorexia

Anorexia

In letterlijke zin betekent Anorexia, gebrek aan eetlust. Mensen die lijden aan Anorexia Nervosa onderdrukken de eetlust en hebben een extreem verlangen om mager te zijn. Om dit verlangen werkelijkheid te laten worden, eten ze gewoon niet of veel te weinig. De angst om aan te komen is dermate groot dat het niet eten hun leven beheerst. Het is tot een obsessie geworden en ze zijn er dan ook nagenoeg de gehele dag mee bezig. Ze hebben een verstoord zelfbeeld voor wat betreft het gewicht en het uiterlijk. Vaak verbruiken mensen die aan Anorexia Nervosa lijden ook meer energie, ze sporten meer om maar niet in gewicht aan te komen. Hoewel ze duidelijk ondergewicht hebben zijn zij anders van mening. Het spreekt voor zich dat dit zijn weerklank heeft op de algehele en lichamelijke gezondheid maar ook een belemmering vormt in de sociale omgang.

Gevolgen van Anorexia Nervosa

Door een voortdurend negatief zelfbeeld t.a.v. lichaam en lichaamsgewicht zijn mensen met Anorexiavatbaar voor allerlei ziektes en kan dit in sommige gevallen zelfs tot de dood leiden. Ze hebben vaak naast lichamelijke problemen ook nog eens emotionele problemen. Zo is bekend dat emoties vervlakken of juist heel heftig worden, hebben ze depressieve stemmingen, angst of dwangklachten. Er ontstaan vaak problemen op school, het werk, of in de sociale omgang met vrienden doordat ze zich niet lekker voelen of door een sterke mate van moeheid.

Door een gebrek aan vitamines, mineralen en andere belangrijke lichaamsbrouwstoffen kunnen ze lijden aan maag- en darmklachten, flauwvallen, vochtophopingen en zelfs hartritmestoornissen. Bij tieners kan een groeistoornis het gevolg zijn van een tekort aan voedingsstoffen. Het is daarom belangrijk om bij constatering zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Anorexia Nervosa, hypnose en hypnotherapie

Net als bij andere eetstoornissen kan hypnose en hypnotherapie een goede manier zijn om de dwanggedachten te veranderen en ervoor zorgen dat de cliënt weer van zichzelf gaat houden*. Hypnotherapie werkt diep door in het onderbewustzijn en is in staat om ingesleten patronen te veranderen. Pas wanneer een Anorexia patiënt weer in staat is om de realiteit onder ogen te zien is een herstel van het lichaam mogelijk. Aanvullende behandelingen kunnen daarnaast zorgen voor een versterking van het immuunsysteem*.

Meer informatie is te vinden op het gezondheidsplein.

Maak vandaag nog een afspraak om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen

afspraak_hypnose_denhaag 

 

 

Hoogtevrees

Hoogtevrees

Wat voor de één een belevenis is, is voor de ander een nachtmerrie. We hebben het hier over hoogtevrees, hoogtefobie of acrofobie, een veel voorkomende angstof angststoornis. Hoogtevrees is dus een angst voor hoogtes. De angst voor deze hoogtes weerhoudt ons ervan om risico’s te nemen. Wanneer die angst de overhand gaat krijgen en we daardoor niet meer normaal kunnen functioneren, spreken we van een angststoornis.

 

Hoogtevrees is een enkelvoudige angststoornis en staat vaak op zichzelf, dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot vliegangst waarbij meerdere angsten een rol kunnen spelen. Er bestaan twee belangrijke vormen van deze angststoornis nl:

  1. optische hoogtevrees, een angst waarvan de gevolgen voelbaar worden als je bij grote hoogte om je heen kijkt
  2. cognitieve hoogtevrees, een angst die ontstaat aan de gedachten aan wat er zou kunnen gebeuren als je naar beneden valt. Deze angststoornis valt vaak samen met gebrek aan controle.

Het ontstaan van hoogtevrees

Net als elke andere angst kan de angst voor hoogtes ontstaan in de kinderleeftijd. Indien we als kind een negatieve ervaring hebben met hoogte (ingrijpende gebeurtenis), zullen de gevolgen daarvan geassocieerd worden met die hoogte. Telkens wanneer we ons daarna op een hoogte bevinden worden we door ons onderbewustzijn gewaarschuwd in de vorm van fysieke ongemakken zoals spanningen, duizeligheid, zweten e.d. Ze weerhouden ons ervan om tot die hoogte te komen. Ook kunnen er andere oorzaken zijn zoals spanningen, erfelijkheidsfactoren en voeding.

Hoewel enige angst juist een positieve uitwerking geeft, het beperkt de risico’s, is een angststoornis juist ongewenst en hindert ons in het dagelijks functioneren. Bij sommige mensen zijn de gevolgen van hoogtevrees zodanig dat zij zich niet meer op een trapje kunnen begeven terwijl dit toch in sommige gevallen echt nodig is. Het kan toenemen naarmate we ouder worden. We zijn fysiek minder soepel en we worden voorzichtiger. We beseffen dat een val kan leiden tot dramatische gevolgen.

Acrofobie en hypnose

Als hoogtevrees (hoogtefobie / acrofobie) een zodanig probleem is geworden dat normaal functioneren niet meer mogelijk is, moet er gezocht worden naar professionele begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van hypnose- of hypnotherapie. Enkele behandelingen zijn vaak ruim voldoende om definitief een einde te maken aan de angsten die gepaard gaan met het zich begeven op hoogte. Zowel optische- als ook cognitieve hoogtevrees zijn zeer effectief te behandelen. Maak hieronder een online afspraak om je hoogtevrees op te lossen in 1 a 2 hypnose sessies ben jij er vanaf. hoe fijn is dat?

afspraak_hypnose_denhaag 

Slaapproblemen

Slaapproblemen 

Een gezonde slaap is van essentieel belang voor het herstel van lichaam en geest. Veel mensen hebben echter slaapproblemen of zelfs slaapstoornissen. Belangrijk bij dergelijke problemen is om hiervan de oorzaak te achterhalen en deze op te lossen. Terwijl de één moeite heeft met inslapen, heeft de ander weer moeite om door te slapen. In beide gevallen is er geen sprake van een gezonde slaapcyclus wat zich doorgaans uit in vermoeidheid, futloos voelen en lage energie. De gevolgen hiervan laten zich raden; een gebrek aan concentratie overdag tijdens school of werk. Bij langdurig slecht slapen kunnen er gemakkelijk stemmingswisselingen ontstaan die op hun beurt weer kunnen leiden tot angsten, depressies of nog erger een burn-out, je wordt er letterlijk ziek van. Uit wanhoop nemen veel mensen die lijden aan slaapproblemen medicatie. Toch is het innemen van slaappillen en andere (natuurlijke) middelen vaak symptoombestrijding. Zodra men stopt met het innemen, komen de klachten weer in alle hevigheid terug.

Slaapproblemen – leer luisteren naar je lichaam

Het klinkt misschien wat te gemakkelijk maar het slecht slapen kan gezien worden als een waarschuwing van ons lichaam. Het wil als het ware iets zeggen. Helaas zijn we in veel gevallen verleerd om te reageren op onze gevoelens en waarnemingen. Soms ligt de oorzaak van slaapproblemen in een hersenaandoening maar vaak ook aan werkdruk en spanningen in ons hectisch bestaan. Het ligt dan ook voor de hand om op zoek te gaan naar de bron van deze ellende. Soms is daarvoor een medisch onderzoek noodzakelijk. Als echter blijkt dat voor de slaapproblemen geen medische oorzaak gevonden kan worden, moeten we het wellicht zoeken in een psychische oorzaak.

Slaapproblemen, hypnose en hypnotherapie

Snel en heerlijk in- en doorslapen en ‘s morgens uitgerust wakker worden, dat is wat we allemaal willen. Genoeg energie om de dag door te komen is de wens van iedereen die kampt met slaapproblemen. Door middel van hypnose en hypnotherapie is het mogelijk om weer een gezonde slaapcyclus te bekomen, zoals de natuur het voor ons voorzien heeft*. Ben jij één van die duizenden mensen die tot alles bereid is om een einde te maken aan het slecht slapen? Neem eens contact op met een gespecialiseerde hypnotiseur of hypnotherapeut en bespreek de mogelijkheden.  Maak hieronder een online afspraak om slaapproblemen op te lossen met hypnose 

afspraak_hypnose_denhaag

Angst voor de tandarts

Angst voor de tandarts

In Nederland zijn er zo’n 2.000.000 (2 miljoen) mensen die angst voor de tandarts (tandartsangst) hebben.

Bang voor tandarts ?
Bang voor tandarts ?

Ze zijn natuurlijk niet bang voor de tandarts in persoon maar worden angstig of zelf panisch bij de
gedachten aan- of het geluid van een boor of ander instrument of bij het zien van een verdovingsspuitje. 
Deze angst ontstaat vaak in de kinderleeftijd en is het gevolg van een minder prettige behandeling

of ervaring. Ook de schooltandarts heeft ertoe bijgedragen dat veel mensen nog steeds moeite hebben met een bezoekje aan de tandarts.
Zij maken vaak geen afspraak waardoor het gebit slecht wordt en de behandeling uiteindelijk een behoorlijke ingreep inhoudt.

In de moderne tandartsenpraktijk ondergaat eigenlijk niemand meer een pijnlijke behandeling. In de tandartsenopleiding wordt veel aandacht besteed aan de angstpreventie, het wegnemen van angsten en het goed informeren van de patiënt. Hoewel dit veel nieuwe gevallen van “angst voor de tandarts” kan voorkomen, lijken ingesleten patronen ervoor te zorgen dat veel mensen ervoor kiezen om pas een tandarts te bezoeken als het in feite al te laat is.

Angst voor de tandarts, hypnose en hypnotherapie

Zoals elke andere angst kan angst voor de tandarts eenvoudig verholpen worden met hypnose en hypnotherapie*. Zou het niet mooi zijn als je bezoekje aan de tandarts op een ontspannen wijze kan plaatsvinden? Ook steeds meer tandartsen gebruiken hypnose in hun dagelijkse praktijk. Eenvoudig aan te leren hypnose technieken zorgen ervoor dat de patiënt niet alleen angstvrij de behandeling kan ondergaan, het zorgt er tevens voor dat pijn gereduceerd wordt tot een minimum*.

Praktijk laat maar los help u graag van u tandarts angst af. Maak hieronder een online afspraak. En ga weer met een goed gevoel naar de tandarts.

afspraak_hypnose_denhaag

Nagelbijten

Nagelbijten (onychofagie) 

Is een vorm van ongewenste, dwangmatige en negatieve gewoonte. Volgens een onderzoek aan de universiteit van Montreal heeft dit type gedrag te maken met perfectionisme. Dit soort mensen zouden niet in staat zijn om te ontspannen en een taak op een normaal tempo uit te voeren. De conclusies geven aan dat mensen die op hun nagels bijten gevoelig zouden zijn voor frustratie, ongeduld en ontevredenheid. Het ligt dan ook voor de hand, dat een mogelijke oplossing hiervoor in deze richting gezocht moet worden. Het (Engelstalige) persbericht van de universiteit Montreal is hier te vinden.

 

Nagelbijten – de gevolgen

Afhankelijk van de mate waarin iemand op zijn nagels bijt, kunnen de gevolgen uiteenlopen van hinderlijk tot zeer ernstig. Beschadigde nagels en ontstekingen aan de vingernagels zijn veelvuldig voorkomende gevolgen van nagelbijten. Ook gebitsafwijkingen en mondinfecties treden vaak op als gevolg hiervan. Veel mensen schamen zich voor het nagelbijten en doen er alles aan om het voor de buitenwereld te verbergen. Uiteraard komt dit het zelfvertrouwen niet ten goede.

Nagelbijten, hypnose en hypnotherapie

Mensen zijn creatief wanneer het gaat om het verbergen van de symptomen van nagelbijten, Ze lakken de nagels of plakken kunstnagels. Hoewel ze hiermee de uiterlijke kenmerken verbergen, lost dit het probleem maar zelden op.

Wat de oorzaak van nagelbijten ook is, het wordt naar verloop van tijd een gewoonte. Soms verdwijnt dit negatieve gedrag vanzelf, wat bij het duimzuigen vaker voorkomt. Wanneer deze gewoonte echter niet verdwijnt, wordt het tijd om actie te ondernemen. Hypnose en hypnotherapie kunnen hiervoor uitermate geschikt zijn*. Sommige hypnotherapeuten gaan daarbij te werk zoals ze dit doen bij een verslaving. In feite is het gedrag ook daadwerkelijk te vergelijken. Hoewel je er bewust van bent dat dit een nare en ongezonde gewoonte is, zorgt het onderbewustzijn voor het in stand houden van deze aangeleerde gewoonte, het is een dwangmatige handeling. Een verslaving is in feite niets anders dan een gewoonte die niet goed voor ons is.

Andere hypnotherapeuten lossen het probleem op aan de hand van regressietechnieken, symboliek of anderszins. Hoe het bestrijden van nagelbijten het best kan worden aangepakt is van vele factoren afhankelijk. Indien je gemotiveerd – en er klaar voor bent – om het probleem aan te pakken, kijk dan eens in het register om voor eens en altijd verlost te worden van het probleem nagelbijten*.
Wil jij van het nagel bijten af maak dan hieronder gelijk een hypnose afspraak.

afspraak_hypnose_denhaag