Spring naar inhoud

hypnose denhaag

U wilt afvallen?

Afvallen en gewichtsreductie

Dat hypnose wordt ingezet voor tal van fysieke en mentale problemen is al langer bekend. De meeste mensen weten echter niet dat inzet van hypnose en hypnotherapie ook zeer effectief kan zijn bij afvallen en gewichtsreductie.Hypnose denhaag

De meest voor de hand liggende methode om af te vallen is het reduceren van voedselinname. Vaak wordt hiervoor een streng dieet gevolgd al dan niet met toevoegingen van voedingssupplementen en/of vitaminepreparaten. Het resultaat van bijna alle diëten is dat u zult afvallen, maar blijft dit zo?

Het probleem bij het volgen van een dieet is dat u de gehele dag moet nadenken wat u wel en wat u niet mag eten. Heeft u eenmaal uw doelgewicht bereikt, dan verslapt de aandacht waardoor oude gewoonten weer de kop opsteken. Dit resulteert al snel weer in een gewichtstoename, iets dat u niet wilt, toch? Dit effect staat beter bekend als het jo-jo effect.

Speciaal voor de doelgroep die het bovenstaande probleem bekend voorkomt heeft het Praktijk laat maar los een tweetal methoden ontwikkeld die het bewuste proces als het ware “automatiseren”. Het gaat hierbij om het veranderen van gewoonten en gedragingen door beïnvloeding van het onderbewustzijn. Indien uw BMI lager is dan 30 dan kunnen we u ons HypnoAfvallen programma aanbevelen, indien uw BMI hoger is dan 30, dan is wellicht onze virtuele maagband de beste optie.

Hieronder kunt u een afspraak maken voor een HypnoAfvallen sessie of de eerste sessie voor de virtuele maagband boeken.

 

Hypnose denhaag

Hypnotherapie bij

Hypnotherapie

Echte hypnose is de meest sterke tool die je van jezelf al hebt: de innerlijke kracht om dingen te bereiken die je werkelijk nooit voor mogelijk hield. Zeg maar “je beste ik”. Echte hypnose is dus geen langdurende ontspanningstherapie, waarbij je misschien wel in een staat van trance en/of hypnose zou kunnen gaan. Nee, echte hypnose gaat direct naar de oplossing om het zo snel en effectief mogelijk blijvend op te lossen, wat het issue ook is!* Het is volgens onze cliënten een werkelijk unieke, mooie en ingrijpende ervaring met

directe resultaten.

Het medische model staat hoog in het vaandel in onze westerse wetenschappelijke cultuur. Typisch genomen wanneer iemand bijvoorbeeld pijn heeft worden deze symptomen behandeld met medicijnen. De pijnsymptomen worden gemaskeerd om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval bij hypnose. Bij hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee de gevoelens c.q. emoties aangepakt. Als het ware ge-“reset”. Hierdoor hebben we het probleem meest opgelost vanuit de wortel voor langdurende resultaten

zonder bijwerkingen.

De vorm van directe hypnose die wij beoefenen wordt ook wel de nieuwe genezingsrevolutie genoemd, gezien het directe aanspreken van de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn, hoe vreemd dit nu ook bij je kan overkomen.* Daarmee is in de meeste gevallen je zoektocht voorbij en kunnen de volgende minuten je leven VOOR ALTIJD veranderen.* Klinkt dat te goed om waar te zijn? Kijk dan snel bij onze persoonlijke recensies of onderstaand en overtuig jezelf*.

Hypnose is echt de snelste, eenvoudigste en meest effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken*.

Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Wij jaarlijks duizenden mensen helpen
 • Ons gerenommeerde Hypnose Praktijk bestaat uit de beste hypnose experts van Nederland?
 • Echte hypnose vaak maar uit 1, soms 2  sessies bestaat*
 • Echte hypnose levens meestal snel en blijvend verandert*
 • Echte hypnose bij de juiste motivatie een zeer hoge succesraten heeft*
 • Echte hypnose vele malen sneller werkt dan psycho- en gedragstherapie*
 • Echte hypnose in Nederland vrijwel nergens uitgevoerd wordt door hypnotherapeuten*
 • Echte hypnose je van vrijwel alle problemen kan verlossen*
 • Dat wij daarom geen hypnotherapie, maar echte hypnose doen?*

  Maak vandaag nog een online afspraak wanneer het u uitkomt

afspraak_hypnose_denhaag

hypnotherapie bij hoge bloeddruk

Hypertensie, hypnose en hypnotherapie

De meeste cliënten die naar de praktijk komen hebben last van essentiële hypertensie. Bij deze vorm van hoge bloeddruk waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is, moet men de bron zoeken in de richting van emotionele problemen of conflicten. Hypnose en hypnotherapie kunnen in dit geval van groot nut zijn. Ook indien bekend is wat de oorzaak van hypertensie is, kan een hypnotiseur of hypnotherapeut, eventueel in samenwerking met een arts of medisch specialist, gericht in die richting werken om de gevolgen ervan te beperken*. Een andere bewezen methode voor zelfvertering is zelfhypnose. Door het toepassen van de aangeleerde technieken is het mogelijk om een slechte levenswijze te doorbreken.

 

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

Men spreekt van hypertensie als de bovendruk hoger is dan 140 mm Hg (18,5 kPa), of als de onderdruk hoger is dan 90 mm Hg (12 kPa). Voor patiënten met diabetes mellitus en nierziekten gelden de waardes 130/80 mm Hg (17/10,5 kPa).(Internationale richtlijnen verschillen enigszins, maar houden allemaal rekening met diabetes mellitus, nierziekten en hart- en vaatziekten; de 140/90 mm Hg grens is “unaniem”.)

De grens tussen ‘normaal’ en ‘hypertensie’ wordt arbitrair vastgesteld en is afhankelijk van wanneer men het gestegen gezondheidsrisico abnormaal gaat noemen. De bloeddruk is continu verdeeld onder de bevolking en heeft de neiging met het vorderen van de leeftijd langzaam te stijgen. Een hogere bloeddruk geeft een hoger risico op beschadiging van bepaalde organen en sterfte, maar er is geen duidelijke drempel waarboven het risico opeens sterk stijgt.

Mede op basis van een aantal andere factoren als voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht, rookgedrag, glucosegehalte, cholesterolwaarden, familieanamnese, alcoholgebruik, voeding, lichamelijke activiteit wordt een risicoprofiel opgemaakt.

De diagnose ‘hypertensie’ moet gebaseerd zijn op meerdere metingen van de bloeddruk. Per keer wordt 2 maal gemeten aan dezelfde arm, met 1 of 2 minuten tussentijd; de gemiddelde waarde geldt. Indien de bloeddruk slechts licht verhoogd is, doet men een aantal (ten minste 3) metingen verspreid over een aantal maanden. Indien het risicoprofiel ongunstig is, bij zeer hoge bloeddrukken en in geval van orgaanbeschadiging door de bloeddruk, herhaalt men de metingen in een kortere periode.

Metingen van de bloeddruk door de patiënt thuis zijn een waardevolle bron van informatie voor de arts. Tevens verhoogt het de therapietrouw. Voorwaarde is wel dat voor de thuismetingen een gecalibreerd apparaat wordt gebruikt.[3]

Oorzaken van hoge bloeddruk

In circa 90-95% van de gevallen is de oorzaak van hoge bloeddruk niet bekend. Men spreekt dan van idiopathische of essentiële hypertensie. In de resterende gevallen is doorgaans sprake van een renale oorzaak van de hypertensie, bijvoorbeeld door vernauwingen (stenose) in één of beide nierslagaders (nierarteriestenose). Sommige zeldzame hormonale aandoeningen, bijvoorbeeld hormoonproducerende tumoren (ziekte van Cushing; feochromocytoom ; Syndroom van Conn) kunnen bloeddruk verhogen.[5]

Een artikel in de New England Journal of Medicine in 2007 beschreef de rol van natrium en kalium, bij het ontstaan van hypertensie.[6] Bij natuurvolkeren met een natrium-arm en kalium-rijk dieet is hypertensie zeldzaam. Het westerse dieet bevat meestal het omgekeerde: veel natrium en weinig kalium. Natrium heeft een bloeddrukverhogend effect. Door een relatief grote hoeveelheid natrium en een relatief kleine hoeveelheid kalium trekt het gladde spierweefsel van de bloedvaten zich sterker samen. Om het bloed door de bloedvaten te blijven pompen, zal het hart een hogere bloeddruk moeten genereren.[6] Natrium en kalium hebben ook invloed op de manier waarop door het RAAS en het sympathisch zenuwstelsel(bepaalde hersen -en zenuwactiviteit) de bloeddruk wordt gereguleerd. Wederom met tegenovergestelde effecten: natrium bloeddrukverhogend, kalium bloeddrukverlagend.[6]

Alcoholgebruik draagt bij aan het krijgen van een hoge bloeddruk. Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat zo’n 16% van de gevallen van hypertensie alcoholgerelateerd is.[7]

Ook roken draagt bij aan een verhoging van de bloeddruk.[8] Dit komt door de vaatvernauwende effecten van nicotine (vasoconstrictie), zowel als door een verhoging van de hartslagfrequentie door nicotine.

Het eten van erg veel drop kan hoge bloeddruk veroorzaken doordat het glycyrrhizinezuur bevat. Deze stof zit ook in zoethout.

 

 

Kan u helpen om de bloed druk te verbeteren. Maak vandaag nog een afspraak voor een hypnose sessie
bij praktijk laat maar los. Hypnose Den haag

afspraak_hypnose_denhaag

Afweersysteem en hypnose

Bij reumatoïde artritis ontstaan pijnlijke gewrichtsontstekingen.

Lang dachten wetenschappers dat het immuunsysteem los functioneerde van het centraal zenuwstelsel. Inmiddels weten we beter. Het immuunsysteem en het zenuwstelsel beïnvloeden elkaar en dat verband tussen de hersenen en het immuunsysteem is de basis van het idee om te proberen met hypnose en beelden het immuunsysteem te beïnvloeden. Soms werkt het immuunsysteem te enthousiast zoals bij reumatoïde artritis. Bij reumatoïde artritis ontstaan gewrichtsontstekingen. Het is een auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. De wetenschappers Jillian R. Horton-Hausknecht, Ulla Mitzdorf & Dieter Melchart (2000) zochten uit of je met hypnose de symptomen en reumatoïde artritis zelf kunt veranderen.

Zes en zestig reumatoïde artritis patiënten deden mee. Zesentwintig mensen kregen een hypnose interventie, twintig patiënten mochten in een controlegroep ontspannen en de rest stond op een wachtlijst-controlegroep. De hypnosepatiënten leerden hoe ze met beelden zich konden voorstellen hoe hun auto-immuun activiteiten verminderden en de pijn in de gewrichten, de zwelling en stijfheid afnamen. Horton-Hausknecht en haar collega’s vroegen de patiënten naar hun beleving van de symptomen. Objectieve resultaten werden verkregen met bloedmonsters tijdens de therapie en erna. Gekeken werd naar de bezinkingssnelheid van C-reactief proteïne, hemoglobine en leukocyten. Uit alle metingen bleek dat de hypnose significant meer subjectieve en objectieve verbeteringen geeft dan ontspanning en medicijnen. Die verbeteringen namen nog toe als de patiënten na het onderzoek doorgingen met de hypnose.

In 2010 zochten onderzoekers naar de invloed van hypnose als toegevoegde therapie bij de behandeling van borstkanker. Ze gaven een groep een behandeling met geleide beelden en een andere groep kreeg huisbezoek en lessen in autogene training. Na twee maanden waren beide groepen minder depressief en hadden ze meer natural killer-cellen. Helaas konden de onderzoekers niet zeggen of er een significant verband was met de kanker. Ze concludeerden daarom dat meer experimenten nodig zijn om uit te zoeken of hypnose het immuunsysteem beïnvloedt en de overlevingskansen verhoogt.

Vele onderzoeken gaven wisselende resultaten. Wel staat vast dat het immuunsysteem gevoelig is voor hypnose en verwante technieken. De Simontontherapie is daarvan het bewijs. Tegelijkertijd is het de vraag welke onderdelen van de behandeling eigenlijk de werkzame componenten zijn. Hypnose en of de visualisatie of de combinatie daarvan.

©Johan Eland, 2015

Blijvend beter door hypnose

Blijvend beter door hypnose

Hypnose kan succesvoller zijn dan medicatie bij kinderen met onverklaarbare chronische buikpijn.
Uit recent onderzoek blijkt dat het positieve effect van een behandeling door de hypnotherapeut vier jaar later nog steeds aanhoudt. Is het tijd om onze scepsis ten aanzien van hypnose te laten varen?
‘Hypnose, dat is toch kwakzalverij? Hoezo ga je dat op kinderen uitvoeren? Waar haal je het lef vandaan?’ Allemaal reacties die kinderarts maag-, darm-, leverziekten prof. dr. Marc Benninga kreeg toen hij zich ging verdiepen in het gebruik van hypnotherapie bij onverklaarbare chronische buikpijn.
Zijn antwoord hierop is simpel. ‘Op dit moment is de werkzaamheid van elke vorm van medicatie tegen chronische buikpijn niet getest, althans, niet op kinderen. Toch schrijven we die geneesmiddelen voor. Waarom zouden we een methode waarvan wél bewezen is dat die werkt dan niet gebruiken, alleen omdat het onder de complementaire geneeswijzen valt?’
Zelf was Benninga ook nog een scepticus toen hij in Frankrijk een congres bijwoonde met de spreker Peter Whorwell, die al jaren hypnotherapie toepast bij volwassenen met het prikkelbare darmsyndroom. ‘Hij had tijdens zijn presentatie alleen maar positieve verhalen over hypnose. Ik dacht: “Wat een onzin”.’ Later zat de kinderarts naast hem tijdens het diner. Benninga vroeg of de hypnotherapie ook bij kinderen zou helpen. Volgens Whorwell zou het bij deze groep nog beter werken: ‘Kinderen hebben meer fantasie, die kun je beter motiveren om de oefeningen te doen.’

Geen hocus pocus

Als voorstander van evidence based medicine besloot Benninga deze claim te onderzoeken. Samen met kinderarts Arine Vlieger van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein bekeek hij bijna vijf jaar geleden de effectiviteit van hypnose bij kinderen met chronische buikpijn waarvoor geen lichamelijke oorzaak kon worden gevonden. ‘Toen gingen we bij 52 kinderen na of kinderartsen het beter deden dan een hypnotherapeut.’ De deelnemers aan de studie werden in twee groepen opgesplitst: de ene helft kreeg zes sessies van een half uur met hypnotherapie, de andere helft een even lang durend consult bij de kinderarts.
Met hocus pocus heeft de toegepaste hypnotherapie weinig te maken: de patiëntjes werden niet in trance gebracht om vervolgens rond te rennen als een kip. ‘Het gaat niet om de hypnose die je ziet op tv, waarin een hypnotiseur de controle overneemt. De toestand waarin de kinderen worden gebracht, lijkt meer op een staat van volledige ontspanning, dagdromen.’ Tijdens alle oefeningen hielden de kinderen volledige controle over zichzelf’, schetst Benninga. De sessies volgden het protocol van Whorwell en bestonden uit een combinatie van concentratie-oefeningen en oefeningen op het gebied van visualisatie, ego-versterking en ademhaling. ‘Hypnotherapie gaat over afleiding van pijn en angst. De kinderen wordt bijvoorbeeld gevraagd om zich voor te stellen hoe het er in hun buik aan toe gaat. Vervolgens leren ze hoe ze hun buik kunnen vertellen dat het anders moet. Maar ook moeten ze zich voorstellen hoe ze een wilde rivier kunnen opdragen om een rustig beekje te worden.’
Na afloop van de sessies werd gekeken hoeveel kinderen een verlaging van de pijnscores aangaven van minstens 80 procent. ‘Met verrassende resultaten: de hypnotherapeut had in 85 procent van de gevallen succes, wij als kinderartsen kwamen net aan de 25 procent. Whorwell had gelijk.’

Blijvend effect

Bijna vijf jaar na het starten van hun eerste sessie is alle kinderen uit het eerdere onderzoek gevraagd om opnieuw mee te doen; 49 van de 52 kinderen gaven daar gehoor aan. De resultaten verschenen afgelopen maand in The American Journal of Gastroenterology. ‘Ze hielden via een buikpijndagboek bij hoe de afgelopen week was verlopen: hoe vaak en hoe lang ze buikpijn hadden, en hoe intensief de buikpijn was. De verwachting was eigenlijk dat het effect van de hypnotherapie snel zou zijn verdwenen.’ Dat bleek niet het geval. ‘Het effect was wel iets minder geworden, maar er was na 4,8 jaar nog steeds een score van 68 procent succes.’ De controlegroep zakte naar een succespercentage van 20.
Hiermee is Benninga’s onderzoek nog niet ten einde. Zijn groep heeft twee grote subsidies van ZonMw gekregen om verder te kijken naar de mogelijkheden van hypnose. Er wordt op dit moment een studie opgezet waaraan 260 kinderen met chronische buikklachten mee zullen doen; verreweg de grootste groep waarbij hypnotherapie ooit is getest. De helft van de kinderen krijgt een hypnotherapeut, de andere helft een CD waarop de zes sessies van de hypnotherapeut zijn opgenomen. ‘In Amerika is eerder al gebleken dat een CD bijna net zo effectief is als een therapeut. Als dat ook voor kinderen met chronische buikkramp waar blijkt te zijn, hebben we hier een grote besparingspost op de zorg. Reken maar uit: er zijn ongeveer 100.000 kinderen met deze klacht. Als zij effectief behandeld worden met hypnose in plaats van traditionele methoden, scheelt dat om te beginnen miljoenen aan laboratoriumkosten. Blijkt daarnaast ook de cd effectief, dan spaar je per kind ongeveer 600 euro uit aan hypnose-sessies. Opnieuw een besparing van bijna zestig miljoen!’

Waarom werkt hypnose?

Benninga kan geen uitspraak doen over de werkzaamheid van hypnotherapie bij andere klachten, zonder dat daar meer onderzoek naar wordt gedaan. Wel zijn er legio positieve resultaten op het gebied van angst, acute en chronische pijn en psychosomatische ziekten. ‘Er is een bekend verhaal over een kind dat zich moest voorbereiden op een beenmergpunctie. Dat is een ontzettend pijnlijke prik. De hypnotherapeut nam het kind toen mee naar de manege, waar het zich zo concentreerde op het verzorgen van die paarden, dat het die prik niet eens gevoeld heeft. Kennelijk kun je door concentratie met je verstand de pijnbeleving uitschakelen.’ Dat lijken verschillende MRI-studies ook uit te wijzen. ‘In die onderzoeken worden hypnotische suggesties gegeven, vervolgens zie je de pijncentra deactiveren.’
Waarom dat zo werkt, weet nog niemand. Maar Benninga vindt dat geen reden om hypnotherapie terzijde te schuiven. ‘Er zijn zoveel dingen die gewoon niet te begrijpen zijn. Stel dat je obstipatie hebt, en je gebruikt twee jaar lang een laxeermiddel. Daarna stop je ermee en vervolgens kun je ineens gewoon poepen. Ik heb geen idee hoe dat komt, maar dat doet niets af aan de bruikbaarheid van de behandeling!’

Bron

Medische

Medische dienstverleners

Heeft  u een patiënt wat weinig baat heeft bij de medische behandeling?
Praktijk laat maar los kan hulp bij dragen met directe hypnose.
Zo kunnen patiënten naast hun medische behandeling aanvulling
genieten van de vele voordelen van hypnose.
Hypnose is een zeer krachtig hulpmiddel wat al bewezen is.
en kan pijn en verschillende ziektes verhelpen  en ondersteunen.

Hieronder vind u verschillende studies en referenties uitgevoerd om
de effectiviteit van hypnotherapie vast te stellen

De artikels komen van www.ncbi.nl

 • Ananthakrishnan AN, Weber LR, Knox JF, Skaros S, Emmons J, Lundeen S, et al. Blijvende arbeidsongeschiktheid bij de ziekte van Crohn. Am J Gastroenterol. 2008; 103 (1):. 154-161[ PubMed ]

 • Bernstein CN. Behandeling van de extra-intestinale manifestaties van ontstekingsdarmziekte.Curr Gastroenterol Rep. 2002; 4 (6):. 513-516 [ PubMed ]

 • Bernstein CN, Fried M, Krabshuis JH, Cohen H, Eljakim R, Fedail S, et al. Wereld Guidelines Gastroenterology Organization Practice voor de diagnose en het beheer van IBD in 2010. Inflamm Bowel Dis. 2010; 16 (1):. 112-124 [ PubMed ]

 • Bernstein CN, Singh S, Graff LA, Walker JR, Miller N, Cheang M. een prospectief bevolkingsonderzoek van Triggers van symptomatisch Flares in IBD. Am J Gastroenterol.2010 [ PubMed ]

 • Best WR, Becktel JM, Singelton JW, Kern F., Jr Ontwikkeling van een ziekte van Crohn activiteit index:. Nationale Coöperatieve Crohn’s Disease studie . Gastroenterology 1976; 70 . (3): 439-444 [ PubMed ]

 • Bitton A, Sewitch M, Peppercorn MA, deb Edwardes MD, Shah S, Ransil B, Locke SE.Psychosociale determinanten van terugval bij colitis ulcerosa: een longitudinale studie. The American Journal of Gastroenterology. (10) 2003; 98 :. 2203-2208 [ PubMed ]

 • D’Haens G, Sandborn WJ, Feagan BG, Geboes K, Hanauer SB, Irvine EJ, et al. Een overzicht van de activiteit indices en werkzaamheid eindpunten voor klinische proeven van de medische behandeling bij volwassenen met colitis ulcerosa. Gastroenterology. 2007; 132 (2):. 763-786 [ PubMed ]

 • D’Haens GR, Fedorak R, Lemann M, Feagan BG, Kamm MA, Cosnes J, et al. Eindpunten voor klinische trials die ziekte modificatie en structurele beschadiging bij volwassenen met de ziekte van Crohn. Inflamm Bowel Dis. 2009; 15 (10):. 1599-1604 [ PubMed ]

 • Elson C. Genes, microben, en T-cellen – nieuwe therapeutische doelwitten bij de ziekte van Crohn. New England Journal of Medicine. 2002; 346 :. 614-616 [ PubMed ]

 • Farhadi A, Keshavarzian A, Van De Kar LD, Jakate S, Domm A, Zhang L, Shaikh M, Banan A, Fields JZ. Verhoogde respons op stressoren bij patiënten met inflammatoire darmziekte.Gastroenterology. 2005; 100 :. 1796-1804 [ PubMed ]

 • Feagan BG, Bala M, Yan S, Olson A, Hanauer S. Werkloosheid en invaliditeit bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn. J Clin Gastroenterol. 2005; 39 (5): 390-395.[ PubMed ]

 • Gibson TB, Ng E, Ozminkowski RJ, Wang S, Burton WN, Goetzel RZ, et al. De directe en indirecte kosten last van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. J Occup Environ Med. 2008;50 (11): 1261-1272. [ PubMed ]

 • Hanauer S. Update over de etiologie, pathogenese en diagnose van colitis ulcerosa. Nature Clinical Practice Maag-, Darm- en Leverziekten. 2004; 1 (1): 26-31. [ PubMed ]

 • Keefer L, Keshavarzian A. Haalbaarheid en aanvaardbaarheid van darm-gerichte hypnose op inflammatory bowel disease: a. Beknopte mededeling . Int J Clin Exp Hypn 2007; 55 (4): 457-466. [ PubMed ]

 • Keefer L, Kiebles J, M Kwiatek, Palsson O, Taft TH, Martinovich Z, et al. Het effect van darm-gerichte hypnotherapie op Colitis Ulcerosa: Voorlopige resultaten van de Colitis Ulcerosa Relapse Prevention Trial (UCRPT) Biologisch Onderzoek voor Nursing. 2010 in de pers.

 • Keefer L, Kiebles JL, Barrett TA. De rol van de darm-gerichte hypnotherapie op de preventie van terugval in Colitis Ulcerosa. Northwestern University: NIH-NCCAM; 2008.

 • Keller W, Pritsch M, vonWietersheim J, Scheib P, Osborn W, Balck F, Dilg R, Schmelz-Schumacher E, Doppl W, Jantschek G, Deter HC. Effect van psychotherapie en ontspanning op het psychosociale en somatische verloop van de ziekte van Crohn: belangrijkste resultaten van de Gernam Prospective Multicenter Psychotherapie Behandeling studie over de ziekte van Crohn. Journal of Psychosomatic Research. 2004; 56 (6):. 687-696 [ PubMed ]

 • Kennedy AP, Nelson E, D Reeves, Richardson G, Roberts C, A Robinson, et al. Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit en de kosten van een patiënt gerichte zelfmanagement aanpak van chronische inflammatoire darmziekten te beoordelen.Gut. 2004; 53 (11):. 1639-1645 [ PMC gratis artikel ] [ PubMed ]

 • Kiebles JL, Dörfler B, Keefer L. Voorlopig bewijs ter ondersteuning van een kader van psychologische aanpassing aan inflammatoire darmziekten. Inflamm Bowel Dis[ PMC gratis artikel ] [ PubMed ]

 • Kiebles JL, Dörfler B, Keefer L. Voorlopig bewijs ter ondersteuning van een kader van psychologische aanpassing aan inflammatoire darmziekten. Inflamm Bowel Dis. 2010[ PMC gratis artikel ] [ PubMed ]

 • Kiliaan A, Saunders PR, Bijlsma PB, Berin MC, Taminiau JA, JA Groot, Perdue MH. . Stress stimuleert transepitheliaal macromoleculaire opname in de rat jejuenum American Journal of Physiology: Gastro-intestinale Liver Physiology. 1998; 275 :. G1037-G1044 [ PubMed ]

 • Levenstein S. Psychosociale factoren in maagzweer en inflammatoire darmziekte. Journal of Consulting en Klinische Psychologie. 2002; 70 :. 739-750 [ PubMed ]

 • Levenstein S, Prantera C, Varvo V, Scriabno ML, Andreoli A, Luzi C, et al. Stress en exacerbatie van colitis ulcerosa: een prospectieve studie van patiënten in remissie. American Journal of Gastroenterology. 2000; 95 (5): 1213-1219. [ PubMed ]

 • Lewis M. Bevoegdheden en inflammatory bowel disease: patiënten ‘perceptie van hun ilness oorzaken en gevolgen van deze opvattingen over relaties. Aarn News Letter. 1998; 16[ PubMed ]

 • Loftus EV. Klinische epidemiologie van inflammatoire darmziekten: incidentie, prevalentie en milieu-invloeden. Gastroenterology. 2004; 126 (6):. 1504-1517 [ PubMed ]

 • Longobardi T, Bernstein CN. Gebruik van de gezondheidszorg middelen door patiënten met IBD in Manitoba: een profiel van de tijd sinds de diagnose. Am J Gastroenterol. 2007; 102(8):. 1683-1691 [ PubMed ]

 • Marri S, Buchman AL. Het onderwijs en werkgelegenheid status van de patiënten met een inflammatoire darmziekte. Inflammatoire darmziekten. 2005; 11 (2): 171-177. [ PubMed ]

 • Mawdsley JE, Macey MG, Feakins RM, Langmead L, Rampton DS. Het effect van acute psychologische stress op systemische en rectale mucosale maatregelen van ontsteking bij colitis ulcerosa. Gastroenterology. 2006; 131 : 410-419. [ PubMed ]

 • Mesalamine Study Group. Een oraal preparaat van mesalazine als op lange termijn onderhoud therapie voor colitis ulcerosa. Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. Annals of Internal Medicine. 1996; 124 : 204-221. [ PubMed ]

 • . Milde A, Enger O, Murison R. De effecten van postnatale maternale scheiding over stress responsiviteit en experimenteel geïnduceerde colitis bij volwassen ratten fysiologie en gedrag.2004; 81 : 71-84. [ PubMed ]

 • Miljoen M, Tache Y, Anton P. Gevoeligheid van Lewis en Fisher ratten stress geïnduceerde verslechtering van TNB colitis: beschermende rol van de hersenen CRF. American Journal of Physiology. 1999; 276 :. G1027-G1036 [ PubMed ]

 • Moser G, Maeir-Dobersberger T, Vogelsang H, Lochs H. Inflammatory Bowel Disease: Patiënten opvattingen over de etiologie van hun disease– een gecontroleerde studie.Psychosomatische Medicine. 1993; 55 : 131.

 • Rogala L, Miller N, Graff LA, Rawsthorne P, Clara I, Walker JR, et al. Basis van de bevolking gecontroleerde studie van sociale steun, subjectief ervaren stress, activiteit en werk kwesties, en de toegang tot de gezondheidszorg in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2008; 14 (4): 526-535. [ PubMed ]

 • Sandborn WJ. Behandeling van colitis ulcerosa met orale mesalamine:. Vooruitgang in drug formulering werkzaamheid verwachtingen en dosis-respons, compliance, en chemopreventie . Rev Gastroenterol Disord 2006; 6 (2): 97-105. [ PubMed ]

 • Sandborn WJ, Feagan BG, Lichtenstein GR. De medische behandeling van milde tot matige ziekte van Crohn. Evidence-based behandeling algoritmen voor de inductie en het onderhoud van remissie . Aliment Pharmacol Ther 2007; 26 . (7): 987-1003 [ PubMed ]

 • Schroeder K, Tremaine W, Ilstrup D. Coated orale 5-aminosalcylic zuur therapie voor licht tot matig actieve colitis ulcerosa. N Engl J Med. 1987; 317 : 1625-1629. [ PubMed ]

 • Schwarz SP, Blanchard EB. Evaluatie van een psychologische behandeling van inflammatoire darmziekten. Behaviour Research and Therapy. 1991; 29 (2):. 167-177 [ PubMed ]

 • Shanahan F, Bernstein CN. De veranderende epidemiologie van inflammatoire darmziekte.Curr Opin Gastroenterol. 2009; 25 (4): 301-305. [ PubMed ]

 • Singh S, Graff LA, Bernstein CN. Doe NSAID’s, antibiotica, infecties of stress trekker fakkels in IBD? Am J Gastroenterol. 2009; 104 (5): 1298-1313. Quiz 1314. [ PubMed ]

 • Tache Y, Martinez V, Wang L, M. miljoen CRF1 receptor signaalroutes zijn betrokken bij stress-gerelateerde veranderingen van darmfunctie en viscerosensitivity: implicaties voor prikkelbare darmsyndroom. British Journal of Pharmacology. 2004; 141 (8): 1321-1330 .[ PMC gratis artikel ] [ PubMed ]

 • Thia KT, Sandborn WJ, Lewis JD, Loftus EV, Jr, Feagan BG, Steinhart AH, et al. Het definiëren van de optimale respons criteria voor de ziekte van Crohn activiteit index voor inductie studies bij patiënten met een licht tot matig actieve ziekte van Crohn. Am J Gastroenterol. 2008; 103 (12):. 3123-3131 [ PubMed ]

 • Walker JR, Ediger JP, Graff LA, Greenfeld JM, Clara I, Lix L, et al. De Manitoba IBD cohort studie: een populatie gebaseerde studie van de prevalentie van de levensduur en 12-maands angst- en stemmingsstoornissen. Am J Gastroenterol. 2008; 103 (8):. 1989-1997 [ PubMed ]

 

Voor vragen kan u altijd bij ons terecht

virtuele maagband Afvallen

virtuele maagband onder hypnose

 

Wat is een maagband?

Een maagband is een operatie waarbij er een soort ballon wordt geplaatst aan het einde van de slokdarm. Je maag is dan een stukje kleiner. Hierdoor zal je veel minder kunnen eten en raak je dus ook sneller vol. Hierdoor is het afvallen erg gemakkelijk. Waar je echter wel rekening mee moet houden, is dat een maagband ook verschillende nadelen kent. Zo zijn er lange wachttijden en krijgt niet iedereen de kans een maagband te krijgen. Je moet namelijk voldoen aan diverse voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld een BMI van 40 of hoger hebben. Daarnaast kunnen er bij een operatie allerlei complicaties ontstaan. Ook kun je littekens krijgen en moet je rekening houden met een behoorlijk lange herstelperiode.

Wat is een virtuele maagband?

Een virtuele maagband is geen echte maagband. Er komt dus geen operatie aan te pas. In plaats daarvan wordt met hypnotherapie in je onderbewustzijn het idee geprent dat je een maagband hebt. En je onderbewustzijn reageert vervolgens precies zoals het zou reageren bij een echte maagband. Je zit sneller vol en hierdoor eet je dus een stuk minder. Bij een virtuele maagband wordt er ook gekeken naar de onderliggende problemen en oorzaken waarom je te dik bent en ook dit wordt aangepakt middels hypnotherapie. Het betekent dat je meerdere sessies nodig hebt om je virtuele maagband te krijgen en hierbij zal de hypnotherapeut altijd kijken naar jouw persoonlijke wensen en ideeën. In totaal duurt het doorgaans zo’n 2 tot 3 weken tot je virtuele maagband wordt geplaatst. Er zijn meerdere sessies nodig voor het beste resultaat.

Ontstaan van de virtuele maagband

De virtuele maagband werd bedacht door de Britse Sheila Granger. Bij haar kunnen hypnotherapeuten een cursus volgen, zodat zij ook de technieken bezitten om mensen te helpen van hun overgewicht af te komen. In Engeland is Sheila Granger al een samenwerking aangegaan met het Ministerie van Gezondheid, omdat haar technieken zo veel positieve reacties hebben opgeleverd. Ook hebben al veel gerenommeerde kranten en tijdschriften over haar virtuele maagband geschreven.

Is het gevaarlijk?

Bij een maagband beseffen we al snel dat het allemaal best gevaarlijk kan zijn. We zijn ons bewust van alle complicaties en gevaren. Niet vreemd dat we ook bang zijn dat een virtuele maagband eveneens voor problemen kan zorgen. Dit is echter niet het geval. Hypnotherapie wordt gezien als een ongevaarlijke manier van therapie. Juist bij een virtuele maagband hoef je niet bang te zijn voor lichamelijke klachten of een herstelperiode. Sowieso kun je ook altijd een intakegesprek krijgen en dan kun je kijken of je je op je gemak voelt bij deze hypnotherapeut. Indien je toch het idee hebt dat dit niets voor jou is, dan kun je altijd besluiten om toch maar geen gebruik te maken van de virtuele maagband.

Kun je er echt mee afvallen?

Afvallen met een virtuele maagband is wel degelijk mogelijk. Online zijn talloze reacties te vinden van mensen die zelf een virtuele maagband door middel van hypnotherapie hebben laten plaatsen. Zij zijn allemaal positief. In het algemeen kun je er vanuit gaan dat je de eerste week zo’n twee kilo afvalt en daarna raak je gemiddeld een kilo per week kwijt. Bij sommige mensen kan de techniek wat minder goed werken, omdat deze mensen het niet toelaten dat er iets op hun onderbewustzijn wordt geplaatst. Hierdoor kan het zijn dat pas in een latere sessie de techniek aanslaat. Ook kunnen de resultaten natuurlijk per persoon verschillend zijn. Zo kan het best zijn dat jij geen kilo, maar een halve kilo kwijtraakt. Afvallen zal je overigens sowieso wel doen.

Wat zijn de kosten van een virtuele maagband?

De kosten zijn totaal 375 euro
En bestaat uit 3 hypnose sessies

Hoe werken de sessies?

In 3 sessies begeleid ik je door het hele proces.

 • Sessie 1: de intake, de introductie en een hypnose sessie
 • Sessie 2: de werkelijke hypnotische, virtueel operatieve ingreep
 • Sessie 3: bijstellen van de maagband

Voor wie?

Iedereen die zijn streef gewicht wil behalen.

 

Maak vandaag nog een afspraak voor vragen kan u altijd contact met ons opnemen

 

 

 

Te behandelen

Hypnose kan ingezet worden bij talloze klachten.

Om je een indruk te geven van de mogelijkheden volgt hieronder een opsomming.

En nog veel meer! Neem contact op wanneer je nog vragen hebt.

 

images-3

Hypnose tegen pijn

Hypnose tegen pijn

De tienjarige Ellen  houdt twee vingers voor haar gezicht. Kinderarts Michel van Vliet zit rustig tegenover haar in zijn spreekkamer in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. “Je merkt dat je vingers steeds dichter bij elkaar komen”, zegt hij. En met monotone stem gaat hij verder: “Je merkt dat je meer en meer ontspannen wordt. Je voelt hoe je rustig inademt, en weer uitademt. Als er iets is waar je mee zit, dan blaas je het gewoon de kamer in. Net als een veertje op je lippen.”
dromen, wegdromen, hypnose, nadenken, slapen

Bron: Flickr/ b_lumenkraft

Ellen zit met haar ogen dicht rustig op haar stoel. Van Vliet gaat verder op dezelfde toon. “Stel je voor dat je door een straat loopt. Daar is een trap en je loopt langzaam omhoog. Bij iedere trede voel je je lichter worden en vrijer. Als je voelt dat er nog iets is waar je mee zit, blaas je het gewoon weg. Boven zie je een deur. Als je die opendoet, zie je een ruimte die je heel prettig vindt. Wat zie je daar?” “Een zwembad”, zegt Ellen met heldere stem.

Zelf bepalen

“Wat wil je doen in het zwembad? Je mag zelf bepalen of je het water in wilt. Ruik je het chloor en hoor je het water? Als je je zwemkleding aan hebt, kan je langzaam, het water in lopen. Je merkt dat het zwemmen heel goed gaat. Elke slag die je maakt is precies goed, iedere keer weer. Je hebt een gevoel van vrijheid, van helemaal ontspannen zijn, van lekker in je vel zitten…” Zo gaat het nog een minuut of vijf door.

Bij bewustzijn

Dan doet Ellen haar ogen weer open. Ja hoor, ze wist gewoon dat ze in de spreekkamer zat en dat er mensen om haar heen zaten. “Bij hypnose zijn mensen gewoon bij bewustzijn, de hypnoseshows die je op televisie ziet zijn doorgestoken kaart”, zegt Van Vliet. “Het is gewoon een mooie manier om klachten te behandelen waar anders niets meer tegen helpt.”

Van klachten af

Michel van Vliet is sinds een halfjaar kinderarts in Stadskanaal. Daarvoor werkte hij in het UMC Groningen, waar hij soms ook al patiënten met hypnose behandelde. Maar nu in het Refaja worden er meer patiënten uit de wijde omgeving naar hem doorverwezen. Kinderen met klachten als buikpijn, hoofdpijn of slapeloosheid. Hij heeft er nu twintig behandeld. “Bij eentje lukte het niet om onder hypnose te komen, bij een ander werkte het niet. Maar de rest was na een paar keer helemaal van zijn klachten af.”

Hoofdpijn weg

Ellen knikt. “Ik had steeds hoofdpijn en dat is nu helemaal weg. Niets meer.” Haar moeder Marit ten Have bevestigt: “We waren al bij de huisarts geweest, bij de fysiotherapeut, nog bij de opticien en bij een andere kinderarts. Ze had dag in dag uit hoofdpijn en het werd niet beter. Toen zijn we door die ene kinderarts doorverwezen naar deze behandeling van Michel van Vliet.”

Scepsis

In het begin was er nog wel wat scepsis, weet Van Vliet. Hypnose wordt nogal eens in de hoek van alternatieve, zweverige behandelingen gezet. “Ik ben ook een nuchtere Groninger”, zegt Van Vliet. “Moet dat nou, dacht ik. Maar als je al jaren ergens last van hebt, als niets helpt maar dit wel, dan doet het blijkbaar toch wel iets.”

Wetenschappelijk bewijs

Er is ook steeds meer wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het echt werkt. Vanuit het AMC Amsterdam en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein hebben prof. dr. Marc Benninga (kinder maagdarm-leverarts), dr. Arine Vlieger (kinderarts) en Carla Menko-Frankenhuis diverse onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen met onbegrepen buikpijn.
De helft van ruim vijftig kinderen kreeg zes hypnotherapiesessies bij Carla Frankenhuis en de andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts. Van de kinderen in de hypnosegroep was 85 procent een jaar na afloop van de therapie pijnvrij, tegen 25 procent van de kinderen in de groep van de kinderarts. Arine Vlieger heeft vijf jaar later alle deelnemers uit het onderzoek weer pijnscorelijsten laten invullen. Hieruit bleek dat ook op de lange termijn tweederde van alle kinderen uit de hypnotherapiegroep nog steeds pijnvrij was.

Onderzoek hypnotherapie

Benninga en Vlieger zijn nu bezig met een onderzoek waar hypnotherapie door een hypnotherapeut wordt vergeleken met dezelfde therapie met een cd en hypnoseoefeningen voor thuis. Want dat is het mooie van hypnose, je kan er thuis zelf me doorgaan. Zo deed de tienjarige Ellen dagelijks twee keer een hypnoseoefening, thuis in Mussel. “Sommige patiënten nemen mijn stem hier op met de mobiele telefoon en kunnen er zo thuis mee oefenen”, zegt Van Vliet.

Chronische pijn

Chronische pijn kan het gevolg zijn van ’kortsluiting’ in de zenuwbanen. Er was ooit een echte oorzaak. De hersenen blijven die pijn voelen, ook als de oorzaak al weg is. Het is geen aanstellerij, want de patiënt voelt de pijn echt. Door de hersenen met hypnose te prikkelen met positieve gevoelens, komen de pijnsignalen op de achtergrond. “Vergelijk het met het kijken naar een vinger voor je ogen”, zegt kinderarts Michel van Vliet. “Als je op de vinger focust, wordt de achtergrond vaag. Als je focust op de achtergrond, wordt de vinger vaag.’’