Spring naar inhoud

Tijdlijn therapie denhaag

Tijdlijn therapie

Tijdlijn therapie

Iedereen heeft een persoonlijke tijdlijn met daarop een verleden, heden en
toekomst.

*Verleden         Heden            Toekomst*Ons onbewuste bezit een manier om pijnlijke herinneringen, ervaringen uit
het verleden chronologisch op onze Tijdlijn op te slaan en te coderen.
Pijnlijke herinneringen kunnen ons functioneren in het heden sterk
beïnvloeden. Omdat ons onbewuste alles persoonlijk opneemt, kunnen we ons
geraakt voelen door een uitspraak, blik of handeling van iemand anders
zonder dat de ander daar bewust op uit was. De pijnlijke herinnering,
ervaring op de tijdlijn wordt in een flits weer in het nu getrokken. We
voelen ons daarom geraakt voor we er erg in hebben en raken daardoor vaak
uit balans.

*De helende kracht* van Tijdlijn therapie maakt het mogelijk om negatieve
emoties, herinneringen, ervaringen of beperkende beslissingen die je
ervaart weg te nemen en er een positieve herinnering, ervaring of
beslissing voor in de plaats te zetten. Je Tijdlijn bewandelen werkt niet
alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Door naar een
moment in de toekomst te gaan kun je ervaren of iets waar je aan gewerkt
hebt ook werkelijk weg is of anders aanvoelt.

*Tijd**lijn Therapie® *

De mens bestaat uit een lichaam en een geest. Voor een goede gezondheid is
het belangrijk dat er balans is tussen lichaam en geest. Tijdlijn Therapie®
richt zich erop om deze balans waar nodig, te herstellen. De techniek is
ontwikkeld door Tad James en deze techniek is o.a. in staat om chronische
pijn op te heffen. Vanuit de filosofie dat emoties in staat zijn om
blokkades te doen ontstaan in het lichaam, is er verder onderzoek gedaan
naar wat er nodig is om de energie weer vrij te laten stromen. Wanneer we
in staat zijn om emoties waar we ons misschien niet bewust van zijn, te
erkennen en te herkennen wordt het mogelijk om nieuwe keuzes te maken.
Tijdlijn Therapie® maakt het mogelijk om onbewuste patronen die beperkend
zijn voor het huidig functioneren te doorbreken. Tijdlijn Therapie® geeft
inzicht in emoties en de invloed daarvan op ons functioneren.

Je kunt last hebben van steeds terugkerend ongewenst gedrag of een
negatieve emotie, die zich voordoet of aanbiedt in of na een bepaalde
gebeurtenis of situatie. Dit kan je leven enorm beheersen. We hebben goede
ervaringen met hoe we dit kunnen oplossen.

Tijdlijn Therapie® is een alternatieve en aanvullende therapie, die gebruik
maakt van het onbewuste en het zelfhelende vermogen van het lichaam. Het
werkt heel erg goed en met blijvend resultaat. Met Tijdlijn Therapie® zet
je veranderingen in gang op onbewust niveau. Daar liggen alle patronen en
blokkades opgeslagen en daar is ook de informatie bekend die je nodig hebt
om die positieve veranderingen vorm te geven. Het onbewuste slaat
herinneringen op en organiseert deze herinneringen als het ware op een
lijn. Het brein organiseert zo je verleden, heden en toekomst. Het
onbewuste beschermt ook en kan herinneringen met onopgeloste emoties
onderdrukken en deze ook weer op bepaalde momenten aanbieden om opgelost te
worden.

Met Tijdlijn Therapie® gaan we de emotie opsporen die de belangrijkste
oorzaak is van het probleem. Vervolgens gaan we kijken wanneer deze emotie
ontstaan is en gaan we terug naar de allereerste gebeurtenis, waarbij je
deze emotie voelde. Met behulp van diverse NLP technieken gaan we er aan
werken om deze emotie los te laten. Je kunt dan buiten de emotie blijven en
de emotie loskoppelen van de gebeurtenis door er wat van te leren. We
hoeven niets te doen met de gebeurtenis zelf, alleen maar er omheen.
Doordat deze emotie in toekomstige situaties niet meer wordt gevoeld,
zullen processen heel anders verlopen.

Het ongewenste gedrag en de negatieve staat of emotie verdwijnen op deze
manier. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en is er ander gedrag mogelijk en
kun je de negatieve emotie loslaten en accepteren. Je hebt zo weer
keuzevrijheid om te doen wat je graag wilt doen.

Toepassingen: Tijdlijn Therapie® is effectief bij het stellen van doelen,
het wegnemen van mentale blokkades, het opheffen van beperkende
beslissingen, wegnemen van angst en het oplossen van negatieve emoties.

Op deze manier kun je ook inzicht krijgen in het ontstaan van lichamelijke
klachten